İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1801 - 1820 arasındaki sonuçlar:
Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığm yenmesi sonucu gelişen zehirlenme; balık zehirlenmesi; iktiyotoksizm.
Bazı balıklardan çıkan toksik bir madde;balık zehiri; iktiyotoksin.
Çocukluk çağında ya da buluğ (puberte) öncesi başlayan, başta kol ve bacakların ekstensör yüzleri olmak üzere çeşitli deri bölgelerinin kuruyup pullanma gösterişi, el ayası ve ayak tabanı derilerinde belirgin çizgiler ve çatl
tıbbi çeviri
Yenidoğan derisinin yaygın iktiyoz göstermesiyle belirgin durum; fetal iktiyoz
Konjenital iktiyoz. Bk. ichthyosis fetalis.
Kuruma, sertleşme ve pullanma ile belirgin kalıtsal deri hastalığı; deride keratin artışı yanında çoğu kez yağ ve ter bezlerinde de işlev yetersizliğinin eşlik ettiği, derinin balık derisi görünümü almasıyla belirgin kalıtsal
Bk. ichthyosis fetalis.
Balıklara karşı tiksinti duyma; balık etiyemekten tiksinme; iktiyofobi.
Devamlı balık yeme; balık etiyle beslenme alışkanlığı; iktiyofaji.
Balığa benzeyen; balık biçiminde; iktiyoid.
(G.): Bk. ichthyism.
Bayat balık yeme sonucu meydana gelen zehirlenme hali; iktiyizm.
Bazı deri hastalıklarında antiseptik olarak kullanılan koyu kıvamda kimyasal bir madde; iktamol.
İkoremi. Bk. ichoremia.
1- Sulu cerahat ile ilgili; ikoröz. 2- Sulu cerahate benzeyen. 3- Sulu cerahatten oluşmuş; cerahatli.
Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen; sulucerahat gibi; ikoroid.
Sulu cerahat (ichor)’in kana geçmesi ile oluşan septisemi; ikoremi.
(G.): Ülser veya yara yüzeyinden sızan sulu kıvamda akıntı; sulu cerahat; ikor.
Ayak izi. Bkfootprint.
Küçük buz parçalan kümesi; ufak buz yığını (Lastik torba veya bez kompres içinde deri üzerinden uygulanır)
1 2 3 .. 87 88 89 90
91
92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü