İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1781 - 1800 arasındaki sonuçlar:
Fikir; düşünce
Kişiliği belirleyen ruhsal mekanizmanın bir parçası; ilkel dürtülerin, dolayısıyla içgüdüsel enerjinin kaynağını oluşturan ruh kısmı, bilinçaltındaki -doyum arayan- dürtü, düşünce ve duyguların tümü; ilkel benlik; id.
Beyin kanaması.
tıbbi çeviri
Epilepsi nöbeti
Kalp atımı. Bk. heartbeat
(L.): 1 – Beyinde aniden gelişen patolojik olay; iktus (beyin kanaması, damar tıkanması vb.). 2- Aniden gelişen şiddetli nöbet (epilepsi nöbeti gibi). 3- Atım; vuruş
Bazı yenidoğan bebeklerde, doğumu takiben 2.-3. günler başlayıp bir hafta içinde kendiliğinden kaybolan -glükuronil transferaz’m yetersiz aktivite göstermesine bağlı- orta derecede, geçici sarılık; fizyolojik sarılık; y
Yenidoğanın ağır sanlığı. Bk. erythroblastosis fetalis
Akut sarı karaciğer atrofisinin eşlik ettiği ağır ikter şekli
(G.) : Kanda ve dokularda aşırı safra pigmenti birikimi sonucu sklera, deri ve mukozaların san renk almasıyla belirgin hastalık; sarılık; ikter
Sanlığa benzeyen; sarılık gibi; ikteroid.
İkterohemorajik leptospiroz. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica.
Bk. leptospirosis icterohemorrhagica
İkterojenöz. Bk. icterogenic.
Sanlığa sebep olan; sarılık yapan; ikterojenik.
Anemi ile beraber seyreden sarılık; ikteroanemi (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi),
Sanlığın eşlik ettiği leptospiroz; ikterik leptospiroz. Bk. leptospirosis icterohemoragica.
1- Sarılıkla ilgili; ikterik. 2- sarılık gösteren,
1- Beyinde aniden gelişen patolojik olay (beyin kanaması vb.) ile ilgili; iktal. 2- Aniden gelişen şiddetli nöbet (epilepsi nöbeti vb.) ile ilgili,
Çıplak resim veya heykelleri seyretmeklecinsel arzu uyanması; ikonolagni.
1 2 3 .. 86 87 88 89
90
91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü