İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1761 - 1780 arasındaki sonuçlar:
Zeka geriliğinin ağır şekli; budalalık; idyosi (Zeka testinde, zeka puanı (IQ) 20′nin altında olup, kişi 2 yaşındaki çocuk zekası gösterir)
Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi vb.)’e karşı -diğer kimselere oranla- aşırı duyarlılık gösterme hali; idyokrazi.
Kendinden, kendi başına, kendinden kaynaklanan anlamlarına önek.
tıbbi çeviri
Hipnotize edilen hastada oluşan, hipnotist’intelkinlerine müsait sakin durum; ideoplasti.
Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren;sapık fikirlerle belirgin; ideofrenik.
Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirginakıl hastalığı; ideofreni.
Zihinde uyanan fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarında yarattığı istem dışı hareketle ilgili; ideomotor.
Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin, vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi; fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın, istem dışı hareket göstermesi; ideomosyon.
Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin salgı bezini uyarmasıyla ilgili; bu nitelikle belirgin; ideoglanduler.
1- Esasta aynı olma hali; özdeşlik. 2- Kişiyi başkalarından ayıran fiziksel ve zihinsel özelliklerin oluşturduğu bütün; kimlik; kişilik; hüviyet; idantite.
1 – Herhangi bir maddenin cinsini ve niteliğini belirleme; o maddeyi diğer maddelerden ayırma; idantifikasyon. 2- Kimlik tespiti; bazı fiziksel özellikleri yardımıyla kişi kimliğinin belirlenmesi (cesedin kimliğini tesp
İdentik ikizler. Bk. uniovular twins
Aynı, tıpkı; birbirinin aynı; idantikal.
İdantik. Bk. identical.
Bk. fixed idea.
(F.): İde. Bk. idea
Fikir oluşmasıyla ilgili; zihnin düşünme yeteneği ile ilgili,
1- Fikir veya düşüncenin oluşması; herhangi bir şey hakkında zihinde belli bir fikir veya düşünce oluşması; ideasyon. 2- Zihnin düşünme yeteneği; fikir oluşturma yeteneği,
Herhangi bir şeyi kendisi için ulaşılacakamaç haline getirme; idealleştirme; idealizasyon.
1 – Fikir veya düşünce ile ilgili. 2- En iyi; en mükemmel; ideal
1 2 3 .. 85 86 87 88
89
90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü