İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Aynı şekli gösteren; eş biçimli; izomorfik,
Her iki gözün ışığı kırma gücünün aynıoluşu; izometropi.
Bir izomer’in, ait olduğu kimyasal bileşiğin diğer bir izomerine dönüşmesi; izomerizasyon.
tıbbi çeviri
Bir kimyasal bileşiğin, molekülünde aynı atomdan aynı sayıda içermesine karşın, moleküldeki atomların diziliş şekli bakımından fark gösterdiği birkaç şekle sahip olması hali; izomerizm.
1- izomerizm’le ilgili; izomerik. 2- Izomerizm gösteren.
İzomerizasyon’u katalize eden enzim; izomeraz.
izomerizm gösteren kimyasal bileşiğin birkaçfarklı şeklinden her biri; izomer,
Bk. isogeneic.
Esansiyel amino asitlerden biri; canlı organizmanın gelişimi ve metabolik faaliyetlerinin devamı için gerekli bir madde; izolösin.
Bulaşıcı hastalık gösteren hastaların yatırıldığı koğuş; tecrit koğuşu,
1- Bir organ veya oluşumu -ameliyat esnasında- çevresinden ayırarak serbest hale getirme; ayırma; izolasyon. 2- Bulaşıcı hastalık taşıyan kimseyi sağlam insanların arasından ayırma; tecrit etme; karantina’ya alma. 3- Bi
Ayrılmış; ayınlmış.
1 – Herhangi bir şeyi, diğerlerinden ayırmak; izole etmek (Bulaşıcı hastalık taşıyan kişiyi sağlam kimselerden ayırma, ameliyat esnasında organ veya oluşumu çevresinden ayırma gibi). 2- Bir bileşikten herhangi bir madde
Aynı tür diğer bir kimseden gelen izoantijenlere karşı kişi vücudunda antikor oluşması; izoimmünizasyon
Her iki retina’da oluşan görüntünün birbirininaynı oluşu; izoikoni.
Birey kanındaki eritrositlerin, aynı türden diğer bir birey kanındaki izohemolizinlerle reaksiyona girme sonucu hemoliz oluşu; izohemoliz.
Birey kanında bulunan, aynı türden diğer bir birey eritrositlerindeki antijen ile reaksiyona girerek onların hemolizine sebep olucu spesifik antikor; izohemolizin.
Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref; singref; izogref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi),
İzogenik. Bk. isogeneic.
İki şeyin yapısal gelişimlerinin birbirine benzerlik göstermesi; benzer gelişme; izogenez.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü