İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
İdarann -günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin- devamlı olarak aynı özgül ağırlıkta çıkışı; izostenüri.
İsospora cinsi parazitlerin oluşturduğu enfeksiyon; izosporoz.
Kronik angina pektoris tedavisi ve angina pektoris profilaksisinde tablet, çiğneme tableti ya da dilaltı tablet şeklinde kullanılan, nitrat grubu bir koroner vazodilatör, izosorbid dinitrat.
tıbbi çeviri
Diüretik olarak uygulanışının yanı sıra glokom ve katarakt’ta göz içi basıncını düşürmede de kullanılan bir bileşik; izosorbid,
Aynı ozmotik basıncı gösteren; izozmotik.
1- Aynı cinsiyetle ilgili; izoseksüel. 2- Aynıcinsiyetten; aynı cinsiyetin özelliklerini gösteren,
İzoserum tedavisi. M. isoserotherapy
Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum; izoterapi’de kullanılan serum; izoserum.
Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığın tedavisi; izoserum’la tedavi; isoseroterapi.
Bronkospazm, astım, kalp bloku, ventriküler aritmi ve şok tedavisinde nebü-lizasyon, inhalasyon, dilaltı tablet şeklinde ya da parenteral (intravenöz, intramüsküler) kullanılan bir beta-adrenerjik reseptör agonisti; izoproter
İzoprenalin hidroklorür.Bk. isoproterenol hydrochloride.
İzopregnenon. Bk. dydrogesterone.
İzoplastik gref. Bk. isograft
İzoplastik. Bk. isogeneic.
Her iki gözde görme gücünün birbirine eşit oluşu; izopi.
İzofosfamid. Bk. ifosfamide.
İzonikotinik asit hidrazid.Bk. isorıiazid.
Tüberküloz tedavisinde, ağızdan ya da intramüsküler kullanılan antibakteriyel bir ilaç; izonikotinik asit hidrazid; izoniazid.
Bk. işomorphic.
Şekil bakımından birbirinin aynı olmahali; eş şekillilik; eş biçimlilik; izomorfizm.
1 2
3
4 5 6 7 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü