İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1821 - 1835 arasındaki sonuçlar:
İçinde buz bulunan lastik torba; buz torbası (Herhangi bir vücut bölgesini soğuk tutmak üzere deri üzerinden uygulanır),
0°C altındaki donmuş su; buz.
(L.): Bk. ib.
tıbbi çeviri
(L) : Aynı yerde; evvelce belirtilen aynı kitap veyamakale’de (Latince ibidem’in kısaltılmışı),
Tıpla ilgili tüm konulan içine alan bilim; hekimlik bilimi; tıp bilimi; iyatroloji.
Herhangi bir hastalık veya bozukluğun tedavisine bağlı olarak yeni bir patolojik durum oluşması iyatrojeni.
Hekimin tedavi veya müdahalesi sonucu meydana gelen hastalık; herhangi bir hastalık veya bozukluğun tedavisinden doğan patolojik durum; iyatrojenik hastalık
Hekim tarafından uygulanan tedavi veya müdahale sonucu olaşan ters durum; iyatrojenik komplikasyon
Hekimin tedavi ya da müdahalesine bağlı olarak oluşan; herhangi bir hastalık veya bozukluğun tedavisi sonucu doğan; iyatrojenik (patolojik ya da ters durum).
Tıp bilimi ile ilgili; hekimlik veya hekimlerle ilgili; iyatrik.
(G.): Tedavi bilimi; iyateri. Bk. therapeutics;
Bkpotential energy.
Cisimlerin mor renkte görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; iyantinopsi.
Süte benzer; süt görünümünde; laktesan (Lipidli kanın görünümü hakkında),
Dudakları tutan koreik hareketlerle belirgin durum; dudak koresi; labiyokore (Konuşurken kekelemeye sebep olur),
1 2 3 .. 88 89 90 91
92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1520 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İdrar muayenesi ile hastalığa tanı koyma; ürokrizi.
İstem dışı idrar kaçırma; idrar enkontinansı; üroklepsi.
İdrarda bulunan ve ona rengini veren, ürobilin türevi san pigment; ürokrom.
tıbbi çeviri
İdrann dışkıya karışması; bağırsak yoluylaidrar gelişi; ürokezi.
İdrarda aşırı miktarda ürobilin bulunuşu; ürobilinüri.
İdrar muayenesi; idrar tahlili; ürinoskopi.
İdrann özgül ağırlığının ürinometre aracılığıyla ölçülmesi; ürinometri.
İdrann özgül ağırlığını ölçmede kullanılanalet; ürinometre.
İdrar salgılayıcı; idrar oluşturucu; ürinojenöz.
İdrar salgılayan; üriniparöz.
İdrar iletici borucuk. Bk. renal tubule.
İdrar ileten; idrar taşıyan; üriniferöz.
İdrar pH’ı (Sağlıklı kişide idrar pH’ı, 4,6 ile 8 arasında değişir. Etten zengin diyet idrar pH’ım asit yöne, sebzeden zengin diyet kalevi yöne yöneltir. Uyku esnasında idrar genellikle -normal respiratuvar
İdrar etmek; işeme; ürinasyon.
İdrar oluşması ve boşaltımı ile ilgili organlar (böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)’m oluşturduğu sistem; boşaltım sistemi; üriner sistem
İdrarın santrifügasyonu sonucu dibe çöken madde yığını; idrar çökeltisi (Sağlıklı kişinin mikroskop altında muayene edilen idrar çökeltisinde, birkaç eritrosit, lökosit ve epitel hücresi görülür),
İdrar oluşması ve idrar boşaltımı ile ilgili organlar; üriner organlar (Böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)
İdrar yollarının herhangi bir bölümünde oluşan tıkanıklık; üriner tıkanıklık.
İdrar deliği. Bk. external urethral orifice.
İdrar edişin başlangıcında güçlük ve duraksama olması, idrarın dışarı atılış hızının azalması; üriner duraksama (Genellikle prostat hipertrofisinde görülür),
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 74 75 76

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü