İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 686 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Hem serum hem kandan oluşmuş;bu niteliği gösteren; serohemorajik.
Doku anoksisi’ne sebep olan herhangi bir durum nedeniyle eritropoetin’in, kemik iliğini aşırı uyarması sonucu eritrositlerin artışı ile belirgin durum; sekonder polisitemi
Travma veya ameliyattan bir süre sonra görülen kanama; sekonder kanama (Travmadan sonraki sekonder kanama genellikle 12-24 saat sonra, ameliyattan sonra görülen sekonder kanama ise -dikiş yerlerindeki sekonder enfeksiyonun o
tıbbi çeviri
Genellikle travmaya bağlı olarak tunica vaginalis testis’in iki yaprağı arasında kan toplanması ile oluşan şişlik; skrotum hematoseli; skrotal hematosel.
1- Şema ile ilgili; şematik. 2- Çizgisel olarakgösteren; şematik,
(G.): Herhangi bir oluyan ana hatlarını gösterençizelge; şema.
Plasenta ile uterus duvarı arasında oluşan hematom; retroplasental hematom
Retina’nın belli bir tabakası içine olan kanama; retina içi kanama; retinal kanama
Vücuttan sıvı kaybı sonucu plazma hacmindeki azalmaya bağlı olarak gelişen polisitemi; rölatif polisitemi
Douglas boşluğunda kan toplanması ile oluşan şişlik; rektouterin hematosel
Anesteziye bağlı olarak kan basıncının ani düşmesi veya hasta narkozdan açılırken düşük kan basıncının tekrar normale dönüşü nedeniyle gelişen kanama; reaksiyoner kanama
Aniden gelişen kanama; ani kanama
Radyoaktif maddeleri, etki ve özelliklerini konu alan kimya dalı.
Kuadrantik hemianopi. Bk. quadrantanopia.
Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanışı; piyohemotoraks.
Cerahat yapıcı mikropların kanda bulunuşu; bu nitelikte organizmaların kana geçişi ve dolaşımla çeşitli doku ve organlara yayılması ile belirgin durum; piyemi.
Piknohemi. Bk. pyknemia
Hemorajik purpura. Bk. idiopathic thrombocytopenic purpura
1- Akciğer içine ağır kanama; akciğer kanaması.2- Akciğerden -ağız yoluyla gelen- kanama; akciğer kanaması
Akıl ve ruh hastalıklarının ilaçlatedavisi; psikokemoterapi.
1 2
3
4 5 6 7 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bazı merhem ve losyonların bileşiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılar).
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluşturan hidrokarbonlara oranla daha yumuşak- yarıkatı hidrokarbonlar karışımı sarımsı madde; vazelin (Bazı merhemlerin yapısında yer alır; ayrıca deriyi yumuşatıcı olarak kullanı
tıbbi çeviri
Göz için kullanılan antiseptik merhem; kserokolliryum.
Hem erkekte, hem kadında bulunan cinsiyet kromozomu; X kromozomu.
Deride yer yer ekzema oluşması, peteşi ya da hematomlarla belirgin kanama odakları görülüşü, iç organlardan kanama, başta orta kulak iltihabı olmak üzere tekrarlayıcı enfeksiyonlar, anemi, trombositopeni, lenfopeni ve hipogam
Boğmacada öksürük nöbetini hemen takiben görülen -horoz ötüşüne benzer- sesli soluk alış.
Şahsilik ve benzoik asit karışımından ibaret, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir merhem; Whitfıeld merhemi,
Hemoroidleri çıkarmada uygulanan bir ameliyat şekli; Whitehead ameliyatı,
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastalığı. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
Weil hastalığı. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica.
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
Plazmada faktör VIII eksikliğine bağlı olarak pıhtılaşma zamanının uzaması ile belirgin, çoğu kez trombosit yapısında ve kapiller duvarında bozukluğun da eşlik ettiği kalıtsal hastalık; anjiyohemofıli; von Willesbrand hastalı
Retina’da hemanjiyom’lar oluşmasıyla belirgin, -genellikle retina dekolmanı ve körlüğe uzanan- kalıtsal durum; von Hippel hastalığı
Kan kusma. Bk. hematemesis.
Karaciğerde protrombin oluşmasında rol oynayan, kanamayı durdurucu özelliği nedeniyle hemorajik bozuklukların tedavisinde kullanılan -sentetik preparatlan da bulunan- yağda erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
Üreme işlevinin normal oluşunda, kas gelişiminde, eritrositlerin hemoliz’ e karşı direnç kazanmasında ve vücut içi çeşitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan özelliğe sahip, yağda erir bir vitamin; tokofero
Hastaları, evlerinde ziyaret ederek bakım ve tedavileri yönünden onlara yardımcı olan hemşire; ziyaretçi hemşire,
Herpes simplex ensefaliti ile varicellazoster ensefalomiyeliti’nin tedavisinde intravenöz kullanılan, ayrıca göz herpesi tedavisinde göze uygulanmak üzere merhemi de bulunan antiviral bir ilaç; vidarabin monohidrat.
1 2 3 4 .. 46 47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü