İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 686 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
tıbbi çeviri
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Ven’in yırtılması veya kesilmesi nedeniyle oluşan koyu kanla belirgin kanama; venöz kanama
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyincik yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını sinüs transversus durae matris, sinüs sigmoideus, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior, sinüs occipitalis ve sinüs rectus’a ileten venler; beyincik yarıkü
5.7. göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birleşmesinden oluşup alt göğüs omurlarının sol tarafı boyunca -alt üç, sol arka interkostal veni de alarak- 8. göğüs omuruna kadar yükselip burada sağa dönerek ve
Uterus mukozasından gelen kanama; rahim kanaması,
Böbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle şişmesi; ürohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
Deride eritematöz lezyonlar şeklinde görülüp, iyileşmesini takiben nedbe bırakan herhangi bir deri hastalığı; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuşu; tifemi.
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Çok sayıda transfüzyon sonucu gelişen hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dalı; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Bazı kimyasal maddeler veya ilaçlara karşı aşırı duyarlılık sonucu gelişen, deride kızartılarla belirgin durum; toksik eritem.
Vücut yüzeyine antineoplastik ilaç (mechlorethamine vb.) sürülerek gerçekleştirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduğu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 921 - 940 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)özellik gösterebilme niteliği; amfoterisite.
Bir maddenin hem asit hem baz (alkalen)özellik gösterebilme niteliği; amfoterisite.
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofıl.
tıbbi çeviri
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofıl.
Hem asit hem bazik boyalarla boyanabilen; amfofıl.
Hem asit hem bazik boya ile aynı şekildeboyanabilen herhangi bir hücre; amfosit.
Hem oksijenli hem oksijensiz ortamdayaşayabilme özelliği gösteren; amfımikrobiyen.
(G.): Hem karada hem suda yaşayabilen hayvanlar sınıfı; iki yaşayışlılar,
Her iki cinse ait cinsiyet bezi taşıyan; hem testis hem ovaryum’a sahip; hermafrodit; ambiseksüel.
Hem diş çukuru hem dişi ilgilendiren;her ikisiyle ilgili,
Bk. crossed hemiplegia
İki tipe ayrılan hemolitik streptokokların bir tipi; alfa-hemolitik streptokok (Genellikle ağız, boğaz ve solunum yollarında normal olarak bulunan alfa-hemolitik streptokokların virülansı düşüktür)
Alınan kan örneğinde fetal hemoglobin miktarını belirleme amacıyla uygulanan bir test; alkali denatürasyon testi
Hastalığın seyrinde ateş yükselmesinden hemen önceki üşüme ve titreme ile belirgin dönem; üşüme ve titreme dönemi,
Bir kısım serum proteinlerinin oluşturduğu, antikor aracılığıyla gerçekleşen immün hemoliz ve bakteriyoliz için gerekli olan, ayrıca bazı biyolojik reaksiyonlar (fagositoz, opsonizasyon, vb.)’da da önemli rol oynayan bi
Erişkin hemoglobini. Bk. hemoglobin A.
Hem yağ hem bağ dokusundan oluşantümör; adipofıbrom.
Yapısında hem bez epiteli hem yassı epitelden gelişmiş adacıklar gösteren tümör; adenoepitelyom.
Herpes simplex ve herpes zoster tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde ya da intravenöz uygulanan, ayrıca yerel uygulanmak üzere merhemi de bulunan antiviral bir ilaç; asiklovir sodyum.
Böbrek parenkiması ve böbrek pelvisi’nin, Escherichia coli, Streptococcus faecalis ve diğer bazı bakteriler nedeniyle oluşan, ateş, titreme, bulantı, kusma, ilgili böbrek bölgesinde ağrı, disüri, bakteriüri ve bazen hem
1 2 3 .. 43 44 45 46
47
48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü