İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 686 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
tıbbi çeviri
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Ven’in yırtılması veya kesilmesi nedeniyle oluşan koyu kanla belirgin kanama; venöz kanama
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyincik yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını sinüs transversus durae matris, sinüs sigmoideus, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior, sinüs occipitalis ve sinüs rectus’a ileten venler; beyincik yarıkü
5.7. göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birleşmesinden oluşup alt göğüs omurlarının sol tarafı boyunca -alt üç, sol arka interkostal veni de alarak- 8. göğüs omuruna kadar yükselip burada sağa dönerek ve
Uterus mukozasından gelen kanama; rahim kanaması,
Böbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle şişmesi; ürohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
Deride eritematöz lezyonlar şeklinde görülüp, iyileşmesini takiben nedbe bırakan herhangi bir deri hastalığı; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuşu; tifemi.
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Çok sayıda transfüzyon sonucu gelişen hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dalı; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Bazı kimyasal maddeler veya ilaçlara karşı aşırı duyarlılık sonucu gelişen, deride kızartılarla belirgin durum; toksik eritem.
Vücut yüzeyine antineoplastik ilaç (mechlorethamine vb.) sürülerek gerçekleştirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduğu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 901 - 920 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
; Yağlama; merhem sürme,
Eritrositler üzerinde eritici etkiye sahipolmayan; hemoliz yapmayan; anhemolitik.
Herhangi bir bozukluk nedeniyle kanhücrelerinin gelişememesi; anhematoz.
tıbbi çeviri
Damarlardaki yapısal bir bozukluğu veya pıhtılaşma mekanizmasındaki bir eksikliğe bağlı spontan kanamalarla belirgin kalıtsal hastalık; hemorajik diyatez
Kan damarlarından gelişen kötü huylu ur; hemanjiyom ve sarkom karışımı tümör; anjiyosarkom.
Beyincikte oluşan kistik hemanjiyom; Lindau hastalığı; anjiyofakomatoz.
Yapısında hemanjiyom ve miyom bölgeleri gösteren ur; hemanjiyom ve miyom karışımı tümör; anjiyomiyom.
Retina’da küçük hemanjiyom’lar oluşmasıyla belirgin kalıtsal bir hastalık (Retina altında kanamalara sebep olur)
Kan ya da lenf damarlarından gelişen iyi tabiatlı ur; damar tümörü; anjiyom (hemanjiyom veya lenfanjiyom)
; Kan ve lenf damarlarından oluşan ur; hemanjiyom ve lenfanjiyomkanşımı tümör; anjiyolenfanjiyom.
Kan damarları ve yağ dokusu içeren ur; hemanjiyom ve lipom karışımı iyi huylu tümör; anjiyolipom.
Deride hemanjiyom ve keratom karışımından oluşmuş iyi huylu ur; anjiyokeratom (Genişlemiş kılcal damarları boynuzsu doku çevreler. Genellikle el ve ayaklarda görülür)
Plazmada faktör VIII eksikliğine bağlı olarak pıhtılaşma zamanının uzaması ile belirgin, çoğu kez trombosit yapısında ve kapiller duvarında bozukluğun da eşlik ettiği kalıtsal hastalık; von Willebrand hastalığı; anjiyohemofıl
Yapısında zengin damar ağlan içeren gliyom;hemanjiyom ve gliyom kanşımı tümör; anjiyogliyom.
Lümenleri, iri endotelyal hücrelerle döşeli, yeterince gelişmemiş kan damarlarından oluşmuş tümör; hemanjiyoblastom.
Yapısında hemoglobin bulunmayanalyuvar; hemoglobinsiz eritrosit; aneritrosit.
Rh (+) fetüs kanındaki eritrositlere karşı Rh (-) anne kanında oluşan anti – Rh antikorların tekrar fetüs’e geçerek onun eritrositlerini hemolize edişi ile belirgin durum; yenidoğanın hemolitik hastalığı; eritrobl
Çeşitli sebeplere bağlı olarak kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin normalin altına düşmesiyle belirgin durum; kansızlık; anemi (Özellikle alınan gıdalardaki demir eksikliği veya vücuttan
Ductus choledochus ile ductus pancreaticus’un birleşme yerinin hemen altında, duodenum duvarı içinde oluşan -ampul şeklinde- kanal genişlemesi; Vater ampulü; hepa-topankreatik ampul
Ductus choledochus ile ductus pancreaticus’un birleşme yerinin hemen altında, duodenum duvarı içinde oluşan -ampul şeklinde- kanal genişlemesi; Vater ampulü; hepa-topankreatik ampul
1 2 3 .. 42 43 44 45
46
47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü