İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 686 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
tıbbi çeviri
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Ven’in yırtılması veya kesilmesi nedeniyle oluşan koyu kanla belirgin kanama; venöz kanama
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyincik yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını sinüs transversus durae matris, sinüs sigmoideus, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior, sinüs occipitalis ve sinüs rectus’a ileten venler; beyincik yarıkü
5.7. göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birleşmesinden oluşup alt göğüs omurlarının sol tarafı boyunca -alt üç, sol arka interkostal veni de alarak- 8. göğüs omuruna kadar yükselip burada sağa dönerek ve
Uterus mukozasından gelen kanama; rahim kanaması,
Böbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle şişmesi; ürohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
Deride eritematöz lezyonlar şeklinde görülüp, iyileşmesini takiben nedbe bırakan herhangi bir deri hastalığı; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuşu; tifemi.
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Çok sayıda transfüzyon sonucu gelişen hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dalı; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Bazı kimyasal maddeler veya ilaçlara karşı aşırı duyarlılık sonucu gelişen, deride kızartılarla belirgin durum; toksik eritem.
Vücut yüzeyine antineoplastik ilaç (mechlorethamine vb.) sürülerek gerçekleştirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduğu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Femur kondili’nin hemen üstünde oluşan kırık; femur’un suprakondiler kırığı
Hastanede, hemşirelik hizmetlerini denetleyen hemşire; denetçi hemşire,
Üst polyoensefalit. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
tıbbi çeviri
Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Güneşten gelen ültraviyole ışınlarından korunma amacıyla deriye sürülen merhem ya da krem; güneş kremi.
Hemoglobin’in hidrojen sülfıd ile oluşturduğu bileşik; bazı ilaçlanıl aşırı alımında veya "hidrojen sülfıd" zehirlenmesinde kanda varlığı belirlenen bir madde; sülflıemoglobin.
Uyuz hastalığında kullanılan bir merhem; kükürt merhemi
Sülfmethemoglobin. Bk. suljhemoglobin.
Kanda sülflıemoglobin bulunuşu;sülfhemoglobinemi.
Konjunktivit ve yüzeysel göz enfeksiyonlarında damla ya da merhem şeklinde göze uygulanan, sülfasetamid’in sodyum tuzu; sülfasetamid sodyum.
Tırnak altında oluşan hematom; tırnakaltı hematomu
Dura mater altında oluşan hematom; subdural hematom
Derinin hemen altındaki, yağ hücrelerinden zengin gevşek bağ dokusu; derialtı dokusu. Bk. superfıcial fascia.
Hemşire Okulu öğrencisi; öğrenci hemşire
A grubu beta-hemolitik streptokoklar (Streptococcus pyogenes) tarafından salgılanan nonan-tijenik bir hemolizin; streptolizin S.
Beta-hemolitik streptokoklar, özellikle A grubu beta-hemolitik streptokoklar tarafından salgılanan antijenik streptolizin; streptolizin 0 (Antijenik niteliği sebebiyle serumda, kendisine karşı "antistreptolizin 0" a
Çeşitli hemolitik streptokoklar tarafından salgılanan, eritrositleri -hemoglobin açığa çıkmak üzere-eritici niteliğe sahip bir madde; streptokok hemolizini; streptolizin
Hemolitik streptokoklar tarafından salgılanan streptokinaz ve streptodornaz enzimlerinden oluşan kanşım; streptokinaz streptodornaz (Tedavide irin ya da pıhtılaşmış kan içeren koyu eksüdalan çözüp sulandırma amacıyla kullanıl
Hemolitik streptokoklar tarafından salgılanan, plazminojen’i plazmin’e çevirici etkiye sahip bir enzim; streptokinaz (Arıtılmış şekli, derin ven trombozu, pulmoner embolizm, miyokard enfarktüsü tedavisinde trombol
Hemolitik streptokoklar tarafından salgılanan -koyu kıvamda irinli eksüdalan çözüp sulandırıcı- bir enzim; streptodornaz.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 46 47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü