İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 686 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
tıbbi çeviri
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Ven’in yırtılması veya kesilmesi nedeniyle oluşan koyu kanla belirgin kanama; venöz kanama
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyincik yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını sinüs transversus durae matris, sinüs sigmoideus, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior, sinüs occipitalis ve sinüs rectus’a ileten venler; beyincik yarıkü
5.7. göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven; ek hemiazigos ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birleşmesinden oluşup alt göğüs omurlarının sol tarafı boyunca -alt üç, sol arka interkostal veni de alarak- 8. göğüs omuruna kadar yükselip burada sağa dönerek ve
Uterus mukozasından gelen kanama; rahim kanaması,
Böbrek pelvisinin idrar ve kanbirikimi nedeniyle şişmesi; ürohematonefroz.
Plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunması(placenta previa) nedeniyle meydana gelen -kontrolü güç- kanama; plasenta prevya kanaması
Deride eritematöz lezyonlar şeklinde görülüp, iyileşmesini takiben nedbe bırakan herhangi bir deri hastalığı; nedbeli eritem; uleritem.
Kanda tifo basillerinin bulunuşu; tifemi.
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Çok sayıda transfüzyon sonucu gelişen hemosideroz.
Zehirli maddeleri konu alan kimya dalı; toksikolojik kimya,
Toksihemi. Bk. toxemia.
Bazı kimyasal maddeler veya ilaçlara karşı aşırı duyarlılık sonucu gelişen, deride kızartılarla belirgin durum; toksik eritem.
Vücut yüzeyine antineoplastik ilaç (mechlorethamine vb.) sürülerek gerçekleştirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduğu gibi).
1 2 3 4 .. 33 34 35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Vücuda yağlı madde sürme; yağlama; unksi-yon. 2- Yağlı madde; yağlı merhem,
Elektrokardiyogram’da, T dalgasını hemen takiben -muhtemelen karıncıkların repolarizasyonunun son evresini yansıtmak üzere- bazen oluşan pozitif küçük dalga; U dalgası,
Hem tifo hem sıtma belirtileri gösteren; tifomalaryal.
tıbbi çeviri
Şeker hastalarında görülen ileri derecede zayıflama ve hemokromatoz’a bağlı olarak derinin tunç rengi gösterişi ile belirgin durum; Troisier sendromu.
Dirsekten fleksiyon halindeki kolda, dirsek çıkıntısının hemen üzerindeki musculus triceps brachii tendonuna vurulduğu zaman -kasm ani kasılması sonucu- ön kolun hafif ekstensiyon hareketi gösterişi; dirsek refleksi; triseps
Vücudun bir tarafında bir kısmı diğer tarafında başka bir kısmı tutan felç; çapraz hemipleji (Vücudun bir yarısında kolda, diğer yarısında bacakta görüldüğü gibi)
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Çok sayıda transfüzyon sonucu gelişen hemosideroz.
Toksihemi. Bk. toxemia.
Toksik madde etkisiyle eritrositlerin hemolizi sonucu gelişen anemi; toksanemi.
Hem düşüncelerini söz haline getirememe hem konuşulanları anlayamama ile belirgin afazi şekli: sansoryel ve motor afazi’nin beraber bulunuşu; total afazi,
Boğazda, normalde mevcut bakterilerin tümü; bu bakterilerin oluşturduğu, boğaza özgü fizyolojik ortam; boğaz florası (Normal boğaz florası, nonhemolitik ve alfalıemolitik streptokoklar, stafilokoklar, Neisseria cinsi bazı bak
Hem göğüs hem karın boşluğu açılmak suretiyle yapılan ameliyat; torakolaparotomi.
Her iki ebeveynden talasemi geninin geçişiyle erken çocukluk döneminde başlayan, şiddetli hemolitik anemi’ye solunum güçlüğü, sarılık, dalak karaciğer büyümesi, vücut gelişiminde gecikme ve zeka geriliğinin eşlik ettiği
(G.): Genellikle Akdeniz çevresi ülkelerde görülen, hemoglobin’in globin fraksiyonundaki sentez bozukluğu sonucu hemolitik anemi ile belirgin kalıtsal kan hastalığı; talasemi (Büyük talasemi ve küçük talasemi olmak üzer
Hemin kristalleri; Teichmann kristalleri
Truncus brachiocephalicus, arteria subclavia sinistra ve arteria carotis communis sinistra’nın aort kavsinden çıkış yerlerinin hemen üzerinde, ilerleyici tıkanma gösterişi sonucu, her iki kolda nabız atımının bulunmayış
Gıda maddelerini çiğnemeksizin hemen yutma; yeterince çiğnemeksizin yeme alışkanlığı; taşifaji.
Ameliyata hazırlanan veya ameliyatlı hastaların doktor tedavisine yardımcı olmak üzere hemşire tarafından bakımı; cerrahi hemşireliği,
Humerus kondili’nin hemen üstünde oluşan kırık; humerus’un suprakondiler kırığı,
1 2
3
4 5 6 7 .. 46 47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü