İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
h
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2244 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
İstem dışı kasılma ve titremeler, vücudun çeşitli bölgelerinde sübjektif nitelikte ağrılar ve çok kere duygusal reaksiyonlarda taşkınlık ile belirgin nispeten hafif histeri şekli; küçük histeri
Nöbetler halinde gelen kısmi bilinç kaybı, konvülsiyonlar, kol ve bacaklarda yalancı felç hali ile belirgin ağır histeri şekli; büyük histeri
Genellikle otuz yaşın altındaki kadınlarda görülen, psişik ve motor bozukluklar, özellikle duygusal reaksiyonlarda taşkınlık, hareket bozukluklan (tremor, konvülsiyonlar, histerik paralizi vb.), geçici kişilik değişimi ve çeş
tıbbi çeviri
Rahmin ameliyatla çıkarılması; histerektomi
Rahim boşluğunun -iltihap vb. patolojikbir nedenle- kapanması; histeratrezi.
Rahimde hissedilen ağrı; rahim ağrısı; histeralji.
(G.): Döl yatağı; rahim; uterus. Bk. uterus.
1 – Rahim (uterus) anlamına önek. 2- Histeri anlamına önek.
Hyrtl sfinkteri. Bk. rectal sphincter.
Yardım edici; hizmet edici; hipurjik.
Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tümü; hasta bakımı; hipuıji.
Yüksek yerlerden aşırı ürkme; yüksektebulunma korkusu; hipsofobi.
Hipsisefali. Bk. acrocephaly.
Yüksek voltajlı anormal dalgaların oluşması ile belirgin elektroensefalogram örneği; hipsaritmi (Bebek ve çocuklarda bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).
1- Hipoksi ile ilgili; hipoksik. 2- Hipoksi gösteren.
1- Çevrede canlı için gerekli oksijen’in az miktarda bulunuşu; havada oksijen azlığı; hipoksi. 2- Organ ve dokularda oksijen azlığı; hipoksi.
Kanda oksijen miktannın azalması; hipoksemi.
Proteinlerin parçalanması sonucu oluşanbir pürin türevi; hipoksantin.
Hipovolemik şok. Bk. hemorrhagic shock
Dolaşımdaki kan hacminin ileri derecedeazalışı; hipovolemi.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 111 112 113
h
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2165 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
herpes zoster’e benzeyen
herpes zoster’e benzeyen
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
tıbbi çeviri
Hayvanlara eziyet etmekten cinsel zevk alma; zoosadizm.
Hastalığın hayvandan insana bulaşmaması için gerekli önlemlerin alınması; zooprofilaksi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlardan korkma; hayvanlara karşı korku besleme; zoofobi.
Hayvanlara aşırı düşkünlük gösterme; aşırı hayvan sevgisi; zoomani.
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlara karşı cinsel arzu gösterme; zoolagni.
Hayvan tarafından salgılanan hormon; hayvan hormonu; zoohormon.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Hayvansal kökenli; hayvandan elde edilen; zoojenöz.
Hayvan türlerinin gelişimi; zoogenez.
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 107 108 109
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü