İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
h
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2244 adet çeviri sonucu bulundu. 2201 - 2220 arasındaki sonuçlar:
Üzerinde çok sayıda kıl bulunan ben; kıllı ben
Üzerinde kıl ya da kıllar bulunan ben; kıllı nevüs
Bk. trichocardia
tıbbi çeviri
Kemik iliği, kan ve dalakta sitoplazmik uzantılar gösteren anormal lenfositler görülmesi ile belirgin, çoğu kez dalak büyüklüğü ve pansitopeni’nin de eşlik ettiği malign kronik hastalık; tüylü hücreli lösemi
1- Saç, kıl ya da tüylerle örtülü; saçlı; kıllı; tüylü.2- Saça benzer; kıl ya da tüy gibi.
Nematomorpha sınıfı herhangi bir parazit; at kuyruğu kılma benzeyen, ince uzun solucan; kılsolucan.
Kemik korteksinde saç şeklinde ince kırık çizgisi gösteren, yerinden oynamamış kırık; kapiller kırık; çizgi kırık
Mide ve bağırsaklarda görülen, saçtan oluşmuş kitle.
Kıl follikülü içindeki, kılın beslenme ve büyümesini temin eden damardan zengin bağ dokusu kitlesi; kıl papillası.
Saçların dökülmesi nedeniyle başın saçsız kalışı; saç kaybı
İçinde saç veya kıl kökünün bulunduğu -kese şeklinde- küçük deri girintisi; kıl kesesi; kıl follikülü
Koklea’daki duyarlı epitel hücreleri; tüylü hücreler (Havadaki ses dalgalarının koklea’da oluşturduğu basınç dalgaları, 8. kranyal siniri uyarmak ve ses duyumu oluşturmak üzere tüylü hücrelerin tüylerinin eğilmesi
Kılın, deri içindeki genişleme gösteren bölümü; kıl soğanı; kıl soğancığı
Yutulan saç tellerinin mide veya ince bağırsakta kümeleşip sertleşmesi ile oluşan yuvarlak kitle; saç taşı.
1- Deri üzerindeki ince kıllardan her biri; kıl; tüy. 2- Baş derisini örten kıllardan her biri; saç. 3- İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeki ince uzantılardan her biri
HaileyHailey hastalığı. Bkfamilial benignpemphigus
Hageman faktörü. Bk. factor XII
Üst solunum yollarında doğal olarak bulunan, erişkinde virütik solunum yollan enfeksiyonuna eşlik edişinin yanı sıra, tek başına da akut solunum yollan enfeksiyonuna, bebeklerde ve çocuklarda özellikle menenjit, orta kulak il
Üst solunum yollarında bulunan nonpatejen bir Haemophilus türü
Yumuşak şankır’a sebep olan Haemophilus türü
1 2 3 .. 107 108 109 110
111
112 113
h
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2165 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
herpes zoster’e benzeyen
herpes zoster’e benzeyen
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
tıbbi çeviri
Hayvanlara eziyet etmekten cinsel zevk alma; zoosadizm.
Hastalığın hayvandan insana bulaşmaması için gerekli önlemlerin alınması; zooprofilaksi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
Hayvanlardan korkma; hayvanlara karşı korku besleme; zoofobi.
Hayvanlara aşırı düşkünlük gösterme; aşırı hayvan sevgisi; zoomani.
Hayvanları konu alan bilim dalı; zooloji
Hayvanlara karşı cinsel arzu gösterme; zoolagni.
Hayvan tarafından salgılanan hormon; hayvan hormonu; zoohormon.
Hayvanlar üzerine yazılan tanıtıcı eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.
Hayvansal kökenli; hayvandan elde edilen; zoojenöz.
Hayvan türlerinin gelişimi; zoogenez.
Hayvanla cinsel ilişkide bulunma; bestialite; zooerasti.
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Hayvanların biyolojik yapı ve özelliklerini konu alan bilim dalı; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 107 108 109
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü