İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
h
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2244 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vb.)’yı takriben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum;histerotravmatizm.
Travma sonucu gelişen histeri ileilgili; histerotravmatik.
Serviks uteri yırtığında, yırtık kenarlan çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli; histerotrakelorafi.
tıbbi çeviri
Rahim boynunun ameliyatlaçıkarılması; histerotrakelektomi.
Rahme kesi yapma; kesi yaparak rahmi açma; histerotomi
Rahim kasının aniden gelişen ağrılı kasılması; rahim spazmı; histerospazm.
Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi; histeroskopi.
Rahim boşluğunu görerek muayenedekullanılan -ucu ışıklı- alet; histeroskop.
Rahim ve Fallop borularına radyoopak madde verilişini takiben röntgen filmi alınması; histerosalpengografi.
Histerosalpengografi yoluyla alınan film; histerosalpengogram.
Rahim ve Fallop borularınınameliyatla çıkarılması; histerosalpenjektomi.
Rahim duvarının yırtılması; uterusrüptürü; histeroreksis.
Rahim üzerindeki kesiği veya yırtığıdikme; rahme dikiş koyma; histerorafi.
Rahmin -bağların gevşemesi nedeniyle-aşağıya doğru sarkması; uterus prolapsusu; histerop-toz.
Rahimdeki herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla yapılan ameliyat; uteroplasti; histeroplasti.
Histeri’ye bağlı herhangi bir görme bozukluğu; histeropi.
Sarkık veya arkaya dönük rahmin ameliyatla tespiti; histeropeksi (Histeropeksi, rahmin ön karın duvarına dikişle tespiti, bağları aracılığıyla askıya alınması ya da gevşemiş bağlarının kısaltılması ile gerçekleştirilir)
Herhangi bir rahim hastalığı; histeropati.
Histerik belirtilerin eşlik ettiğinevrasteni şekli; histeronevrasteni.
Rahim kasından gelişen iyi huylu tümör;uterus myomu; histeromiyom.
1 2 3 4 .. 111 112 113
h
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2165 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Hayvan anlamına önek.
Hayvan anlamına önek.
Herhangi bir ölçüm aracının, 0 ile simgelenen başlangıç noktası; sıfır; zero
tıbbi çeviri
Histolojide dokuyu tespit amacıyla kullanılan bir çözelti; Zenker çözeltisi,
Herhangi bir iş veya uğraşıda aşırı gayret gösterme; aşırı şevk; aşırı gayret; zelotipi
Hastalık etkeni taşımayan emici böceğin, hasta üzerinde beslenmesini takiben böcek dışkısında mikroskopik muayene ile hastalık etkeninin araştırılması esasına dayalı tanı yöntemi; özellikle Güney Amerika tripanozomiyazı’
Hipoksantinin ksantine, ksantinin de ürik aside oksidasyonu katalize eden bir enzim; ksantin oksidaz.
Hem erkekte, hem kadında bulunan cinsiyet kromozomu; X kromozomu.
Her iki çenenin iki yanında, en arkada yer alan diş; büyük azı dişleri (molar dişler)’nin önden arkaya doğru üçüncüsü; yirmiyaş dişi; akıl dişi (Bir çenede iki adet olmak üzere iki çenede toplam dört adet akıl dişi vard
Hemoroidleri çıkarmada uygulanan bir ameliyat şekli; Whitehead ameliyatı,
Hastanın yürümesine yardımcı, alüminyum vb. hafif metalden yapılmış, bel yüksekliğinde -tekerlekli ya da tekerleksiz- dört bacağı bulunan araç; yürütücü.
Herhangi bir enfeksiyon ya da travma’dan kolayca etkilenme hali; enfeksiyona ya da zedelenmeye eğilim; vülnerabilite.
Hacim ölçümünde kullanılan alet; hacimölçer; volümometre.
Hacim ölçümü ile ilgili; volümetrik.
Her iki tarafta, conus elasticus’un kalınlaşmış serbest üst ucu olarak, tiroid kıkırdağın ön bölümünden aritenoid kıkırdağın processus vocalis’ine uzanan -ilgili taraf ses teline önden destek oluşturucu- bağ; ses
Hastaları, evlerinde ziyaret ederek bakım ve tedavileri yönünden onlara yardımcı olan hemşire; ziyaretçi hemşire,
Herhangi bir sıvının -akış hızının bir ölçüsü olmak üzere- moleküler kohezyon nedeniyle kolayca akışa gösterdiği direnme; ağdalık; viskozite,
Herhangi bir sıvının viskozite (ağdalık) derecesinin, viskozimetre aracılığıyla ölçülmesi; viskozimetri.
Herhangi bir sıvının viskozite (ağdalık)derecesini ölçen alet; viskozimetre.
Herhangi bir iç organdan kaynaklanan ağrı; viseral ağrı
1
2
3 4 5 6 .. 107 108 109
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü