İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 305 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zimojenin enzime dönüşmesi; zimogenez.
Hayvan türlerinin gelişimi; zoogenez.
Çizgili kasta oluşan hiyalin dejenerasyonu; Zenker dejenerasyonu
tıbbi çeviri
Anne babadan değişik özelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduğu türden farklı olması; ksenogenez.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Balmumsu dejenerasyon. Bk. amyloid degeneration.
Kan damarlarınnı gelişmesi; vaskülogenez.
Kanda ürobilinojen bulunuşu; ürobilinojenemi.
Üre oluşması; üregenez.
Tümör gelişmesi; tümör oluşması; tümörigenez.
Embriyo’da üç jerm tabakasının oluşması; tridermogenez.
Vücudun, antijene karşı gerekli immünolojik yanıtı göstermemeye başlaması; immünolojik tolerans oluşması; tolerogenez.
Damar içinde pıhtı (trombüs) ya dapıhtılar oluşması; trombogenez.
1- Isı oluşması ile ilgili; termojenetik.2- Isı oluşturucu,
Isı oluşması; termogenez.
İlaç aracılığıyla vücut ısısının yükseltilmesi; tennakogenez.
Epigenez teorisi. Bk. epigenesis
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 883 adet çeviri sonucu bulundu. 841 - 860 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Aynı türün genetik bakımdan farklı bireyinden alınan; allojenik (gref, serum vb.),
Aynı türün genetik bakımdan farklı bireyine verildiği zaman, kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan antijen; alloantijen.
Genel anestezi’de diğer ilaçlarla beraber ya da anestezi’yi başlatmada intravenöz kullanılan opioid grubu bir narkotik analjezik; alfentanil hidroklorür.
tıbbi çeviri
Böbreküstü bezleri tarafından aldosteron oluşturulması; aldosteronogenez.
Anlama ve kavrama yeteneğinin kaybı; kavrayış eksikliği; akatamatezi (Genellikle beyindeki bir lezyona bağlı),
1- Solunum sisteminin akciğere hava girişini temin eden kanal şeklindeki kısımları; hava yolu (trakea, bronş ve bronşiyol’ler). 2- Hava yolunu açık tutma amacıyla -genel anestezi esnasında- ağız veya burun yoluyla trake
Ayak parmağının belli bir kısımda yumuşaması sonucu kendiliğinden kopup ayrılmasıyla belirgin, sebebi bilinmeyen durum (Genellikle zencilerde görülür),
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla belirgin akut klinik tablo; granülositopeni; agranülositoz (Genellikle ilaçlara karşı toksik reaksiyon sonucu gelişir; titreme nöbetleri, ateş yükselmesi, deri ve mukozala
2-Agenez gösteren; agenez?le belirgin,
1- Bir organın embriyonik kusur sonucu doğuştan bulunmayışı; organ yokluğu; aplazi; agenez. 2- Kısırlık; erkekte spermatogenez veya kadında oogenez’in yokluğu
1- Bir organın embriyonik kusur sonucu doğuştan bulunmayışı; organ yokluğu; aplazi; agenez. 2- Kısırlık; erkekte spermatogenez veya kadında oogenez’in yokluğu
Kanda fibrinojen miktanın yok denecek derecede düşük oluşu; kanda fibrinojen yokluğu; afibrinogenemi.
Gaz oluşması; aerogenez.
Genellikle 5-10 yaşları arasında başlayan, iskelet kaslarında zaman zaman -birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen- güç kaybı dönemleri ile belirgin kalıtsal hastalık; herediter epizodik adinami; Gamstorp hastalığı
Genellikle erken çocukluk döneminde başlayıp öldürücü seyir izleyen, beyin ak maddesinin demiyelinizasyonu ve böbreküstü bezlerinde atrofi ile belirgin, erken bunama, konvülsiyonlar, görme bozuklukları, afazi, serebellar atak
Embriyonel devrede adneksler (ovaryum ve tuba uterina’lar)’in oluşması; adneksogenez.
Bk. fatty degeneration
Herhangi bir zedelenmeyi takiben derinin kendisini gerektiği şekilde yenileyememesi; derinin yetersiz veya kusurlu rejenerasyonu; adermogenez.
Uterus kas tabakası içinde yer yer endometrium odaklarının bulunuşu hali; endometnosıs interna; adenomiyoz (Adenomiyoz, genellikle uterus korpusu’nda, nadir olarak da uterus servıksı’nde görülür)
1 2 3 .. 39 40 41 42
43
44 45

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü