İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 305 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zimojenin enzime dönüşmesi; zimogenez.
Hayvan türlerinin gelişimi; zoogenez.
Çizgili kasta oluşan hiyalin dejenerasyonu; Zenker dejenerasyonu
tıbbi çeviri
Anne babadan değişik özelliklere sahip yavru meydana gelmesi; yavrunun ait olduğu türden farklı olması; ksenogenez.
Ksenojeneik gref. Bk. heterograft.
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Wegener sendromu. Bk. Wegener s granulomatosis.
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Balmumsu dejenerasyon. Bk. amyloid degeneration.
Kan damarlarınnı gelişmesi; vaskülogenez.
Kanda ürobilinojen bulunuşu; ürobilinojenemi.
Üre oluşması; üregenez.
Tümör gelişmesi; tümör oluşması; tümörigenez.
Embriyo’da üç jerm tabakasının oluşması; tridermogenez.
Vücudun, antijene karşı gerekli immünolojik yanıtı göstermemeye başlaması; immünolojik tolerans oluşması; tolerogenez.
Damar içinde pıhtı (trombüs) ya dapıhtılar oluşması; trombogenez.
1- Isı oluşması ile ilgili; termojenetik.2- Isı oluşturucu,
Isı oluşması; termogenez.
İlaç aracılığıyla vücut ısısının yükseltilmesi; tennakogenez.
Epigenez teorisi. Bk. epigenesis
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 883 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Herhangi bir organ veya oluşumun ters tarafta bulunuşu; transpozisyon (Karaciğerin solda oluşu gibi). 2- Genetik materyalin -çoğu kez konjenital defektlere sebep olmak üzere- bir kromozom’dan diğerine geçmek s
Kromozom’un bir parçasının, homolog olmayan diğerbirkromozom’a geçişi; kromozom üzerindeki genetik materyalin yer değiştirmesi; translokasyon (Translokasyon, ağır konjenital bozukluklara sebep olur),
1 – Bir durumdan diğer bir duruma çevrilme ya da çevirme; translasyon. 2- Mesajcı RNA (mRNA) ile ribozom’a iletilen genetik şifrenin, burada polipeptid zincirindeki amino asit dizilişini yönlendirerek belli bir pr
tıbbi çeviri
Serebrovasküler hastalık sonucu zaman zaman oluşan, baş dönmesi, halsizlik, hemiparezi, disfazi ve disartri’nin eşlik ettiği, genellikle birkaç dakika süren nöbet; geçici iskemik nöbet
Genellikle orta yaşlarda -muhtemelen iki taraflı hippokampal iskemi nedeniyle- gelişen, yakın zamanda olmuş olayları hatırlayamama ile belirgin amnezi nöbeti; geçici global amnezi.34
1 – Belirleyici özellik; kişiye özgü nitelik. 2- Genetiközellik; kalıtsal nitelik,
Genellikle ülseratif kolit ya da Crohn hastalığının bağırsak mukozasında sebep olduğu harabiyetin komplikasyonu olarak gelişen, kolon’un genişlemesi ile belirgin -perforasyona uzanabilen- tehlikeli durum; toksik megakol
Gebelik toksemisi (Hyperemesis gravidarum, preeclampsia ve eclampsia gibi gebelikte görülen toksik tabloları içine alan genel terim).
Genellikle gençlerde ve genç yetişkinlerde görülen, spermatik kordon(funiculus spermaticus)’un skrotum’da, kasıkta veya aşağı karın bölgesinde, uzun ekseni etrafında dönüş göstermesi; spermatik kordon torsiyonu (D
Dil kanseri (Dil kanseri genellikle dilin 2/3 ön kısmında siğilimsi ülser şeklinde oluşur; daha nadir vakalarda dilin 1/3 arka kısmında ve dil ucunda görülür)
Vücudun, antijene karşı gerekli immünolojik yanıtı göstermemeye başlaması; immünolojik tolerans oluşması; tolerogenez.
Genellikle bebeklerde aç iken görülen, el baş parmağını enime ile belirgin alışkanlık; baş parmak emme.
Damar içinde pıhtı (trombüs) ya dapıhtılar oluşması; trombogenez.
Böbreğin, göğüs boşluğunda -diyafragma üstünde- oluşu ile belirginektopik böbrek; torasik böbrek (Genellikle konjenital diyafragma fıtığı gösteren bebekte görülür)
Genel anestezi oluşturma amacıyla intravenöz uygulanan kısa etkili bir barbitürat; tiopental sodyum.
Genel anestezi oluşturma amacıyla intravenöz uygulanan kısa etkili bir barbitürat; tialbarbital.
Termojenik. Bk. thermogenetic.
Isı oluşması; termogenez.
İlaç aracılığıyla vücut ısısının yükseltilmesi; tennakogenez.
Epigenez teorisi. Bk. epigenesis
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 43 44 45

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü