İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
g
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1384 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. superior temporal gyrus.
Bk. middle temporal gyrus
Bk. inferior temporal gyrus
tıbbi çeviri
Bk. supracallosal gyrus
Bk. subcallosal gyrus
Bk. straightgyrus
Bk. precentral gyrus
Bk. postcentral gyrus
Bk. subcallosal gyrus
Bk. parahippocampal gyrus.
Bk. medial occipitotemporal gyrus
Bk. lateral occipitotemporal gyrus
Bk. lingual gyrus
Bk. fusiform gyrus
Bk. superior frontal gyrus
Bk. middle frontal gyrus
Bk. inferior frontal gyrus
Bk. limbic lobe
Bk. dentate gyrus
Kamamsı girus. Bk. cuneus
1 2 3 4 .. 68 69 70
g
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1686 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Gaz ya da buhar haline geçebilme yeteneği;uçuculuk niteliği; volatilite.
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
tıbbi çeviri
Genel ya da lokal anestezi altında skrotum’a yapılan küçük bir kesi aracılığıyla her iki ductus deferens ‘in bir bölümünün ameliyatla kesilip çıkanlması; vazektomi (Her bir ductus deferens’ten 34 cm uzunluğu
Genişlemiş venler üzerindeki deride gelişen, ülseıieşmeye eğilimle belirgin iltihaplanma; variköz dermatit
Gebeliğin ilk ya da ikinci trimestr’mda annedeki suçiçeği enfeksiyonuna bağlı olarak embriyo veya fetüs’te ekstremite atrofisi ve bazen merkezi sinir sistemi ve gözde patolojik değişikliklerle belirgin durum; suçi
Glottis kapalı iken burun ve ağızdan güçlü bir soluk veriş esnasında akciğerlerdeki hava basıncının artması; Valsalva deneyi.
Gevşeyip sarkmış vagina (döl yolu)’nm, sakrum’a veya karın duvarına dikişle tespit edilmesi; vaginofıksasyon.
Gebeliği önleme amacıyla uterus serviksi önüne yerleştirilen ince lastikten yapılı -kubbe biçimi- araç; kontraseptif diyafram; vaginal diyafram,
Göz küresi kılıfı. Bk. Tenon s capsule.
Gebe uterus’un her iki yanında arteria uterina üzerinde stetoskop’la duyulan, genişlemiş uterus arterlerine geçen kanın oluşturduğu -anne nabzı ile senkron- yumuşak nitelikte üfürüm; uterin üfürüm (Genellikle gebe
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Gut hastalığına bağlı olarak oluşan eklemiltihabı; ürartrit.
Gebe uterus’ta, doğum ağrılarının başlamasıyla corpus uteri’den oluşan ve doğum mekanizmasında kasılmak suretiyle aktif rol oynayan kısım; uterus üst segmenti
Gereken süre geçmesine rağmen uçları birleşmemiş kırık; kaynamamış kırık,
Gerçek dışı; hayali.
Gelişmemiş.
Gereken olgunluğa erişmemiş olma; eksik veya yetersiz gelişme,
Gyrus parahippocampalis’in ön ucundaki çengel biçimi uzantı; parahipokampal girus’un çengeli
Göbek şeklinde; umbiliform.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 83 84 85
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü