İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
g
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1384 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. superior temporal gyrus.
Bk. middle temporal gyrus
Bk. inferior temporal gyrus
tıbbi çeviri
Bk. supracallosal gyrus
Bk. subcallosal gyrus
Bk. straightgyrus
Bk. precentral gyrus
Bk. postcentral gyrus
Bk. subcallosal gyrus
Bk. parahippocampal gyrus.
Bk. medial occipitotemporal gyrus
Bk. lateral occipitotemporal gyrus
Bk. lingual gyrus
Bk. fusiform gyrus
Bk. superior frontal gyrus
Bk. middle frontal gyrus
Bk. inferior frontal gyrus
Bk. limbic lobe
Bk. dentate gyrus
Kamamsı girus. Bk. cuneus
1 2 3 4 .. 68 69 70
g
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1686 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Görme ve işitme duyularına yönelik; görsel ve işitsel.
Göz küresi ve görme sinirinden oluşan organ; görme organı; göz
Görme alanında patolojik değişim (darlık, yan kapanma, skotom vb.) oluşu; görme alanı defekti.
tıbbi çeviri
Göz hareket ettirilmeksizin, önündeki cismin ya da cisimlerin aynı anda net olarak görüldüğü alan; görme alanı.
Görme merkezi. Bk. visual area
Görülen cisimleri tanıyamama; görüntüyü algılayamama; görsel agnozi,
Görme ile ilgili; görsel; vizüel.
Görme bozukluğu,
Görme yeteneği; görme gücü; görme; vizyon
Gözle görülebilir; görünür; vizibl.
Göğüs kafesi içinde, organların yer aldığı göğüs bölümü; viseral göğüs,
Gelişimini tamamlamış virüs; canlı hücreyi enfekte yeteneği taşıyan ergin virüs; viryon.
Gelişimini tamamlamış virüs; canlı hücreyi enfekte yeteneği taşıyan ergin virüs; viryon.
Gözün görme ekseninin yukarıya ya da aşağıya sapma gösterişi ile belirgin şaşılık; dikey şaşılık,
Göz küresinin, yukarı ve aşağı ritmik gidip gelme hareketleri gösterişi ile belirgin nistagmus; dikey nistagmus
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Göbek çevresindeki, bu bölgenin venöz kanını vena portae hepatis’in sol dalına ileten, karın ön duvarının derialtı venleriyle de anastomozlan bulunan küçük venler; göbek çevresi venleri; paraumbilikal venler,
Göğüs dışyan duvarında arteria thoracica lateralis’e eşlik eden ve göğüs dışyan duvarının venöz kanı ile -kendisine açılan- kostoaksiller venlerin kanını vena axillaris’e ileten ven; göğüs dışyan veni; lateral tor
Gözün içyan köşesi (iç kantüs)’nde vena angularis’in devamı olarak başlayıp, yüzde arteria facialis’in arkasında ona eşlik ederek aşağı inen ve mandibula cisminin alt kenarı altında vena retromandibularis
1 2
3
4 5 6 7 .. 83 84 85
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü