İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 40 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Sıvı yüzeyinin gösterdiği gerilim; diğer bir madde ile temasa geldiği zaman, sıvı yüzeyindeki moleküllerin gösterdiği birbirini çekme gücü; yüzey gerilimi
Lezyon yüzeyini kazıyarak mikroskopik muayene için materyal alma; yüzey biyopsisi
Deri veya mukoza üzerine lokal anestetik damlatma, sürme veya püskürtme yoluyla sinir uçlarını duyarsız hale getirerek gerçekleştirilen yerel anestezi; yüzeysel anestezi; topikal anestezi,
tıbbi çeviri
Anestetik maddenin mukoza veya deri üzerine uygulanması ile oluşturulan analjezi; yüzeysel analjezi,
1 – Herhangi bir organ ya da oluşumun dış yüzeyi. 2- Organ ya da oluşumun dış yüzünün belli bir yöne bakan bölümü; yüz
Konjunktivit ve yüzeysel göz enfeksiyonlarında damla ya da merhem şeklinde göze uygulanan, sülfasetamid’in sodyum tuzu; sülfasetamid sodyum.
Üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfasetamid.
Kalbin, göğüs kemiği (sternum) ve kaburgalara komşu ön yüzü; kalbin stemokostal yüzü.
Düz (düzgün) yüzeyli endoplazmik retikülum. Bk. agranular endoplasmic reticulum.
Kaba (pürtüklü) yüzeyli endoplazmik retikülum. Bk. granular reticulum
Kalbin, sol karıncık ve kısmen sol kulakçık tarafından oluşturulan, sol akciğerin içyan yüzünde iz yaptığı sol yüzü; kalbin akciğer yüzü
Midenin arka yüzü
Kürek kemiği (scapula)’nin, arkaya bakan konveks yüzü; kürek kemiğinin arka yüzü.
Gözkapaklarınm, göz küresine bakan, konjunktiva ile örtülü iç yüzü; gözkapaklarınm arka yüzü
Kornea’nm, göz arka odasına bakan yüzü; kornea’nm arka yüzü
Femur’un alt ucunun -içyan ve dışyan kondillerin ön parçalan arasındaki- patella ile eklem yapan düz ön yüzü; femur’un patellar yüzü
Ay dede yüzü. Bk. moon facies.
Her bir akciğerin, organın hilumunu içeren, mediyasten ile ilişkili içyan yüzü; akciğerin mediyastinal yüzü
Maskemsi yüz. Bk. masklike facies
Beynin, kafa tabanı (basis cranii)’na bakan yüzü, beynin alt yüzü
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 20 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. sternocostal surface ofheart.
Bk. pulmonary surface ofheart
Bk. posterior surface of scapula
tıbbi çeviri
Bk. posterior surface of eyelids
Bk. posterior surface of cornea
Bk. patellar surface of femur
Bk. mediastinal surface of lung
Bk. inferior surface of cerebrum
Bk. diaphragmatic surface of lung
Bk. diaphragmatic surface ofheart.
Bk. anterior surface of scapula
Bk. costal surface oflung
Bk. auricular surface of sacrum.
Bk. auricular surface ofilium
Bk. inferior articular surface of tibia
Bk. fibular articular surface of tibia
Bk. anterior suıface of eyelids
Bk. anterior surface of cornea
Beyin tabanı. Bk. inferior surface of cerebrum
Beyin tabanı. Bk. inferior surface of cerebrum
1
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü