İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 1441 - 1460 arasındaki sonuçlar:
Bk. vena facialis
Yüz kaslarında görülen tekrarlayıcı kasılma hareketleri ile belirgin tik; yüz tiki; fasiyal tik
Göz küresine bastırıldığı zaman yüz kaslarının kasılma göstermesi; fasiyal refleks (Apopleksi’de, diyabet ve üremi komalarında görülür),
tıbbi çeviri
Arteria facialis’in çevresindeki, postganglionik sempatik ipliklerin oluşturduğu sinir ağı; fasiyal arter’in sinir pleksusu; fasiyal pleksus
Körlerde gelişmiş olan, yüz derisinden alınan duyumla karşısındaki cismin uzaklığını ve yönünü belirleme yeteneği; yüz duyumu; fasiyal persepsiyon
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Pons’un arka bölümünde, nervus facialis’in motor ipliklerinin başladığı çekirdek; fasiyal çekirdek,
Fasiyal nevralji. Bk. trigeminal neuralgia
Bk. nervus facialis
Genellikle yaşlı kadınlarda görülen, bir taraf yüz kaslarında birbirini izleyen kasılma ve gevşeme hareketleriyle belirgin sinirsel bozukluk; fasiyal miyokloni.
Yüz uzunluğunun 100 ile çarpımının, yüz genişliğine bölümü; fasiyal endeks,
Yüzün bir yarısındaki kasların spazmı; fasiyal hemispazm.
Yüzün bir yarısında görülen felç; tek taraflı yüz felci; fasiyal hemipleji. Bk. facial palsy
Yüzün bir yarısını kapsayan atrofi; fasiyal hemiatrofi.
Yüz kaslarının iki taraflı felci; iki taraflı yüz felci; fasiyal dipleji
Beyinde yüz hareketlerini idare eden merkez,
Yüz iskeletini oluşturan kemikler; yüz kemikleri (iki üst çene kemiği, iki elmacık kemiği, iki burun kemiği, iki gözyaşı kemiği, iki damak kemiği, iki burun alt konkası, bir alt çene kemiği ve bir saban kemiği olmak üzere 14
Yüzle ilgili; yüze ait; fasiyal.
Bk. faci.
1 2 3 .. 69 70 71 72
73
74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Füzospiroketal enfeksiyona bağlı olarak damak bademciklerin iltihaplanması; Vincent tonsilliti.
tıbbi çeviri
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
Farklı renkler gösteren; çok renkli; versikolor.
Fetal hayatta varolup doğumdan sonra tıkanarak kapanan ductus venosus’un -bağ biçimindeki- artığı; karaciğerin venöz ligamenti
Fundus uteri üst duvarının çökük oluşu ve her iki rahim boynuzunun çıkıntı gösterişi ile belirgin rahim; iki boynuzlu rahim
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Fizyolojik olmayan; normal dışı çalışan;anormal; anfizyolojik.
Farklılaşmamış hücre; yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde olan ses dalgaları; ültrasonik ışınlar (Ültrasonik dalgalar, dokularda damar genişletici etkisi nedeniyle deri ve derialtı iltihaplarınm tedavisinde kullanılır)
Francisella tularensis’in sebep olduğu, tavşan, fare, sincap vb. kemiricilerden enfekte hayvanla doğrudan temas, enfekte etin yenilmesi, enfekte suyuniçilmesi ya da enfekte kene ve bazı sineklerin ısırmasıyla insana geç
Fallop borusu (tuba uterina)’nda gelişen dış gebelik; Fallop borusu dış gebeliği; tubal gebelik (Dış gebeliklerin %95′ini oluşturan Fallop borusu dış gebeliği, vakaların %80′inde borunun ampuller bölümünde,
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetal gelişimin erken döneminde kalpten çıkan, dahasonra aort ve pulmoner arter (truncus pulmonalis)’i oluşturan arteryel kütük; arter kütüğü
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Frontal kemiğin orbital kısmı üzerindeki, göz küresi üst eğik kası (musculus obliquus superior bulbi) tendonunun geçtiği makaraya benzer fibrokartilaj oluşum; göz küresi üst eğik kasının makarası.
Femur’un büyük trokanteri’nin içyan yüzündeki -musculus obturator externus tendonu’nun tutunduğu- küçük çukurluk; trokanter çukuru
1 2 3 4 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü