İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 1421 - 1440 arasındaki sonuçlar:
Bk. posterior surface of cornea
Bk. patellar surface of femur
Ovaryal kanserli kadında yüzde ileri derecede zayıflama ve avurtların çöküşü ile beliıgin yüz görünümü
tıbbi çeviri
Bk. mediastinal surface of lung
Bazı lepralılarda yaygın nodüllerin, yüz çizgilerindeki inceliği ortadan kaldırmasıyla beliren aslana benzer yüz görünümü; aslansı yüz; aslan yüzü
Bk. inferior surface of cerebrum
Zayıflatıcı ve bitkin düşürücü bir hastalığı takiben ölmekte olan kişide görülen, gözlerin çökük, yanak ve şakakların çukur, dudakların gevşek oluşu ve derinin kurşun rengini alışı ile belirgin yüz görünümü; Hipokrat yüzü; hi
Kronik karaciğer hastalığında görülen, gözlerin çöküşü, konjunkivaların sarımsı renk alışı, yanak kapillerlerinin genişlemesi ile belirgin solgun ve zayıflamış yüz görünüm
Bk. diaphragmatic surface of lung
Bk. diaphragmatic surface ofheart.
Bk. anterior surface of scapula
Bk. costal surface oflung
Bk. auricular surface of sacrum.
Bk. auricular surface ofilium
Bk. inferior articular surface of tibia
Bk. fibular articular surface of tibia
Kemiğin eklem yapan yüzü; eklem yüzü
Bk. anterior suıface of eyelids
Bk. anterior surface of cornea
(L.): 1- Başın, alın ile çene arasında kalan bölümü; yüz; surat; fasiyes. 2- Hastalığa tanı koy durucu yüz ifadesi; yüz görünümü. 3- Organ veya oluşumun dış yü-zü ya da dış yüzünün belli bir yöne bakan bölümü; yüz
1 2 3 .. 68 69 70 71
72
73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Füzospiroketal enfeksiyona bağlı olarak damak bademciklerin iltihaplanması; Vincent tonsilliti.
tıbbi çeviri
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
Farklı renkler gösteren; çok renkli; versikolor.
Fetal hayatta varolup doğumdan sonra tıkanarak kapanan ductus venosus’un -bağ biçimindeki- artığı; karaciğerin venöz ligamenti
Fundus uteri üst duvarının çökük oluşu ve her iki rahim boynuzunun çıkıntı gösterişi ile belirgin rahim; iki boynuzlu rahim
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Fizyolojik olmayan; normal dışı çalışan;anormal; anfizyolojik.
Farklılaşmamış hücre; yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde olan ses dalgaları; ültrasonik ışınlar (Ültrasonik dalgalar, dokularda damar genişletici etkisi nedeniyle deri ve derialtı iltihaplarınm tedavisinde kullanılır)
Francisella tularensis’in sebep olduğu, tavşan, fare, sincap vb. kemiricilerden enfekte hayvanla doğrudan temas, enfekte etin yenilmesi, enfekte suyuniçilmesi ya da enfekte kene ve bazı sineklerin ısırmasıyla insana geç
Fallop borusu (tuba uterina)’nda gelişen dış gebelik; Fallop borusu dış gebeliği; tubal gebelik (Dış gebeliklerin %95′ini oluşturan Fallop borusu dış gebeliği, vakaların %80′inde borunun ampuller bölümünde,
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetal gelişimin erken döneminde kalpten çıkan, dahasonra aort ve pulmoner arter (truncus pulmonalis)’i oluşturan arteryel kütük; arter kütüğü
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Frontal kemiğin orbital kısmı üzerindeki, göz küresi üst eğik kası (musculus obliquus superior bulbi) tendonunun geçtiği makaraya benzer fibrokartilaj oluşum; göz küresi üst eğik kasının makarası.
Femur’un büyük trokanteri’nin içyan yüzündeki -musculus obturator externus tendonu’nun tutunduğu- küçük çukurluk; trokanter çukuru
1 2 3 4 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü