İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bk. anterior funiculus of spinal cord
(L.) : 1- Kordon; kordon şeklinde oluşum; funikulus. 2- Biraraya gelen sinir liflerinin oluşturduğu kordon şeklindeki demet
1- Spermatik kordon(funiculus sperma-ticus)’un iltihabı; funikülit. 2- Spinal sinirin, omurga kanalı içindeki kısmının iltihabı,
tıbbi çeviri
Kordon şeklindeki oluşumla ilgili; özellikle göbek kordonu veya spermatik kordon’la ilgili; funiküler.
Kordon; kordona benzer oluşum; funikül.
Gebelik esnasında göbek kordonu üzerinde duyulan, kordon damarlarından hızla geçen kanın oluşturduğu -fetüs kalp atımları ile senkron- üfürtim; funik üfürüm
Göbek kordonunun önde gelişi; kordon prezantasyonu
Kordon şeklindeki oluşumla ilgili; kordonla ilgili; funik.
(L.) : Fungi koluna ait herhangi bir organizma;mantar; fungus. Bk. Fungi.
Mantar hastalığına bağlı olarak gelişen, eklemde dejeneratif değişikliklerle belirgin artrit; fungöz artrit
Mantar görünümünde; mantara benzeyen; özellikle aşırı doku artımı sonucu mantar şeklinde dışan taşma gösteren; fungoid.
Mantarların gelişmesini durduran; fungistatik.
Mantar gelişimini durdurma; fungistaz.
Dil sırtında, dil ucunda ve dil kenarlarında dağılı, şemsiye biçimi mantan andıran küçük mukoza kabartılan; mantarsı papillalar
Mantar biçiminde; fimgiform.
Mantarlan öldürücü madde; fungisid.
(L.): Bir bölümü tek hücreli, diğer bölümü çok hücreli, klorofilsiz ve heterotrof organizmalan kapsayan canlı kolu; mantarlar (Mantarlar, klorofil içermemeleri nedeniyle fotosentez yeteneği taşımazlar. Bir bölümüsaprofitik, b
Mantarların kana geçmesi; kanda mantarbulunuşu; fungemi.
Mantar gibi süratle gelişen; hızla büyüyen,
Mantar gibi büyümek; mantara benzer kitleleroluşturmak üzere hızla gelişmek,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Füzospiroketal enfeksiyona bağlı olarak damak bademciklerin iltihaplanması; Vincent tonsilliti.
tıbbi çeviri
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
Farklı renkler gösteren; çok renkli; versikolor.
Fetal hayatta varolup doğumdan sonra tıkanarak kapanan ductus venosus’un -bağ biçimindeki- artığı; karaciğerin venöz ligamenti
Fundus uteri üst duvarının çökük oluşu ve her iki rahim boynuzunun çıkıntı gösterişi ile belirgin rahim; iki boynuzlu rahim
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Fizyolojik olmayan; normal dışı çalışan;anormal; anfizyolojik.
Farklılaşmamış hücre; yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde olan ses dalgaları; ültrasonik ışınlar (Ültrasonik dalgalar, dokularda damar genişletici etkisi nedeniyle deri ve derialtı iltihaplarınm tedavisinde kullanılır)
Francisella tularensis’in sebep olduğu, tavşan, fare, sincap vb. kemiricilerden enfekte hayvanla doğrudan temas, enfekte etin yenilmesi, enfekte suyuniçilmesi ya da enfekte kene ve bazı sineklerin ısırmasıyla insana geç
Fallop borusu (tuba uterina)’nda gelişen dış gebelik; Fallop borusu dış gebeliği; tubal gebelik (Dış gebeliklerin %95′ini oluşturan Fallop borusu dış gebeliği, vakaların %80′inde borunun ampuller bölümünde,
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetal gelişimin erken döneminde kalpten çıkan, dahasonra aort ve pulmoner arter (truncus pulmonalis)’i oluşturan arteryel kütük; arter kütüğü
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Frontal kemiğin orbital kısmı üzerindeki, göz küresi üst eğik kası (musculus obliquus superior bulbi) tendonunun geçtiği makaraya benzer fibrokartilaj oluşum; göz küresi üst eğik kasının makarası.
Femur’un büyük trokanteri’nin içyan yüzündeki -musculus obturator externus tendonu’nun tutunduğu- küçük çukurluk; trokanter çukuru
1 2 3 4 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü