İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(L.): Gelişen embriyo’da, farenks’in ön duvarı üzerindeki -ilerde epiglottis’i oluşturacak olan- kabartı; furkula.
Çatal şeklinde kollara aynlma; çatallanma;çatallarıma yeri; furkasyon.
Furkat. Bk. furcal.
tıbbi çeviri
Çatal şeklinde; çatallı; furkal.
(L.): Birkaç sivri koldan oluşan çatal şeklinde çıkıntı; furka.
Gastroenterit ve kolera tedavisinde ağızdan kullanılan, nitrofuran grubu antibakteriyel bir ilaç; furazolidon.
Heterosiklik bir bileşik; furan [Nitro grubu içeren türevleri (nitrofuran\'lar), antibakteriyel olarak kullanılır].
1- Bazı hayvanların vücutlarını örten, yumuşak ince tüylerden oluşmuş deri tabakası; post; kürk. 2- Herhangi bir sebeple dil üzerinde oluşan pas tabakası,
Pelvis çıkınımın ileri derecede dar oluşu nedeniyle kabaca huni biçimi gösteren pelvis; huni pelvis
Bk. funnel breast
Sternum’un içeriye çökük oluşuyla belirgin göğüs anomalisi; huni göğüs; çukur göğüs
Ağzı geniş, gerisi gittikçe daralan -koni şeklinde-iki ucu da açık kap; huni.
(L.): Kordon veya kordona benzer oluşum; funis.
Kordona benzeyen; kordon şeklinde; funiform.
Bk. anterior funiculus of spinal cord.
Fetüs’ün göbeği ile plasenta arasında uzanan, içinden iki umbilikal arter ile bir umbilikal ven’in geçtiği, takriben 50 cm uzunluğundaki kordon; göbek kordonu
Testis’ten inguinal kanalın abdominal deliğine kadar uzanan, ductus deferens, plexus pampiniformis, testis ve epididim’e ait arter, lenf damarı ve sinirlerin oluşturduğu, üzeri fasya ile örtülü kordon; sperma kord
Bk. posteriorfuniculus of spinal cord
Bk. lateral funiculus of spinal cord
Bk. posterior funiculus of spinal cord
1 2
3
4 5 6 7 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Füzospiroketal enfeksiyona bağlı olarak damak bademciklerin iltihaplanması; Vincent tonsilliti.
tıbbi çeviri
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
Farklı renkler gösteren; çok renkli; versikolor.
Fetal hayatta varolup doğumdan sonra tıkanarak kapanan ductus venosus’un -bağ biçimindeki- artığı; karaciğerin venöz ligamenti
Fundus uteri üst duvarının çökük oluşu ve her iki rahim boynuzunun çıkıntı gösterişi ile belirgin rahim; iki boynuzlu rahim
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Fizyolojik olmayan; normal dışı çalışan;anormal; anfizyolojik.
Farklılaşmamış hücre; yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde olan ses dalgaları; ültrasonik ışınlar (Ültrasonik dalgalar, dokularda damar genişletici etkisi nedeniyle deri ve derialtı iltihaplarınm tedavisinde kullanılır)
Francisella tularensis’in sebep olduğu, tavşan, fare, sincap vb. kemiricilerden enfekte hayvanla doğrudan temas, enfekte etin yenilmesi, enfekte suyuniçilmesi ya da enfekte kene ve bazı sineklerin ısırmasıyla insana geç
Fallop borusu (tuba uterina)’nda gelişen dış gebelik; Fallop borusu dış gebeliği; tubal gebelik (Dış gebeliklerin %95′ini oluşturan Fallop borusu dış gebeliği, vakaların %80′inde borunun ampuller bölümünde,
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetal gelişimin erken döneminde kalpten çıkan, dahasonra aort ve pulmoner arter (truncus pulmonalis)’i oluşturan arteryel kütük; arter kütüğü
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Frontal kemiğin orbital kısmı üzerindeki, göz küresi üst eğik kası (musculus obliquus superior bulbi) tendonunun geçtiği makaraya benzer fibrokartilaj oluşum; göz küresi üst eğik kasının makarası.
Femur’un büyük trokanteri’nin içyan yüzündeki -musculus obturator externus tendonu’nun tutunduğu- küçük çukurluk; trokanter çukuru
1 2 3 4 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü