İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
KashinBeck hastalığına sebep olan Fusarium türü.
Mikotik keratit’e sebep olan Fusarium türü
Bazı türleri insan ve hayvanlarda enfeksiyona sebep olan bir mantar cinsi
tıbbi çeviri
Leishmania tropica ya da Leishmania majör’un sebep olduğu, kısa zamanda ülsere dönüşen ağrısız çıban; deri leyşmaniyazı; şark çıbanı (Özellikle Küçük Asya, Kuzey Afrika ve Hindistan’da görülür).
(L.): Furunkulus. Bk. furuncle
Deride çok sayıda furonkül oluşması ilebelirgin durum; furonküloz.
Deride, genellikle Staphylococcus aureus’a bağlı olarak kıl follikülünün iltihaplanması sonucu oluşan, içi cerahat dolu ağrılı şişlik; çıban; furonküL
Fursemid. Bk. furosemide.
İki kısım arasında şerit şeklinde uzanan, dar uzun çukurluk; oluk
Dil üstünde pas tabakası oluşması; dil paslanması.
Paslı dil. Bk. coated tongue
Konjestif kalp yetmezliğine, karaciğer hastalığına ve nefrotik sendrom’a bağlı ödem, akciğer ödemi ve hipertansiyon tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, sülfonamid türevi bir diür
Epilepsi’li kimsede bazen görülen sebepsiz yere aşırı öfkelenme ile belirgin geçici nöbet.
(L.): Köpürme; aşırı öfkelenme; aşırı kızma; furor.
(F.): Furonkl. Bk. furuncle.
Bk. furibund.
Köpürmüş; öfkeli; aşırı kızgın,
1-Kepek veya pula benzeyen. 2-Kepeklenme veya pullanma gösteren; kepekli; pullu,
(L.): 1- Epidermis’ten pul halinde dökülen hücre; furfur. 2- Saçlı deriden pul halinde dökülen -una benzer-küçük beyaz taneciklerden her biri; kepek,
(L.): Furkulum. Bk. furcula.
1
2
3 4 5 6 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Füzospiroketal enfeksiyona bağlı olarak damak bademciklerin iltihaplanması; Vincent tonsilliti.
tıbbi çeviri
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
Farklı renkler gösteren; çok renkli; versikolor.
Fetal hayatta varolup doğumdan sonra tıkanarak kapanan ductus venosus’un -bağ biçimindeki- artığı; karaciğerin venöz ligamenti
Fundus uteri üst duvarının çökük oluşu ve her iki rahim boynuzunun çıkıntı gösterişi ile belirgin rahim; iki boynuzlu rahim
Fundus uteri üst duvarının çöküklük gösterişi ile belirgin rahim; yaysı rahim,
Fizyolojik olmayan; normal dışı çalışan;anormal; anfizyolojik.
Farklılaşmamış hücre; yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde ses dalgaları; insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalan; ses ötesi dalgalar; ültrasonik dalgalar,
Frekansı 20.000 hertz’in üstünde olan ses dalgaları; ültrasonik ışınlar (Ültrasonik dalgalar, dokularda damar genişletici etkisi nedeniyle deri ve derialtı iltihaplarınm tedavisinde kullanılır)
Francisella tularensis’in sebep olduğu, tavşan, fare, sincap vb. kemiricilerden enfekte hayvanla doğrudan temas, enfekte etin yenilmesi, enfekte suyuniçilmesi ya da enfekte kene ve bazı sineklerin ısırmasıyla insana geç
Fallop borusu (tuba uterina)’nda gelişen dış gebelik; Fallop borusu dış gebeliği; tubal gebelik (Dış gebeliklerin %95′ini oluşturan Fallop borusu dış gebeliği, vakaların %80′inde borunun ampuller bölümünde,
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetal gelişimin erken döneminde kalpten çıkan, dahasonra aort ve pulmoner arter (truncus pulmonalis)’i oluşturan arteryel kütük; arter kütüğü
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Frontal kemiğin orbital kısmı üzerindeki, göz küresi üst eğik kası (musculus obliquus superior bulbi) tendonunun geçtiği makaraya benzer fibrokartilaj oluşum; göz küresi üst eğik kasının makarası.
Femur’un büyük trokanteri’nin içyan yüzündeki -musculus obturator externus tendonu’nun tutunduğu- küçük çukurluk; trokanter çukuru
1 2 3 4 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü