İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tribadizm’e düşkün kadın; özellikle tribadizm’de aktif rol oynayan kadın; fututriks.
(L.): İğ şeklinde küçük oluşum.
Füzospiroketoz. Bk.fusospirochetal infection.
tıbbi çeviri
Fusobacterium cinsi bakteri ile spiroket’in beraber oluşturduğu enfeksiyon; fuzospiroketal enfeksiyon
Füzospiroketal hastalık. Bk. fusospirochetal infection
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
İğ şeklinde hücrelerden oluşmuş; iğ hücreli; füzosellüler.
Bk. Fusobacterium fusiformis.
Apse, ülser ve nekrotik lezyonlarda görülen bir Fusobacterium türü
Borrelia vincenti ile beraber Vincent anjini ve akut nekrotize gingivit’e sebep olan Fusobacterium türü
Bacteroidaceae ailesine ait, bazı türleri ağız ve kalın bağırsak floralarında bulunan, bazı türleri ise apse, ülser ve nekrotik dokularda görülen, iğ biçiminde, gramnegatif, anaerobik bir bakteri cinsi.
1- Isı etkisiyle sertliğini kaybederek sıvı haline gelme;erime; füzyon.2- Komşu iki organ veya oluşumun, temas yerinde birbiriyle patolojik birleşmesi; birleşme; kaynaşma. 3- Bir cisme ait her iki gözdeoluşan görüntünün, beyi
Temporal lob’un alt yüzünde, sulcus temporalis inferior ile sulcus collateralis arasında uzanan, içyan (gyrus occipitotemporalis medialis) ve dışyan (gyrus occipitotemporalis lateralis) olmak üzere iki bölümden oluşmuş
Fusobacterium cinsi herhangi bir basil; fuziform basil
Arterin belli bir bölgesinin iğ biçimi genişleme göstermesi; iğ şekli anevrizma; fiiziform anevrizma
İğ şeklinde; mekik biçimi; fuziform.
Kolayca eriyebilir; kolayca eritilebilir; füzibl.
Eriyebilme yeteneği; füzibilite.
İki böbreğin birleşmesinden oluşmuş böbrek anomalisi; birbirine yapışık böbrek; kaynaşmış böbrek
Retina epitel hücrelerinde bulunan kahverengibir pigment; fusin.
1 2 3 4 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 681 - 700 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Fırlatılarak atılan şeyler (mermi, top güllesi, tabanca kurşunu vb.)’in havadaki hareketini konu alan bilim dalı; balistik,
Fırıncı dermatiti. Bk. bakers itch
Fetüs başı pelvis çıkımı düzleminin üzerinde iken onu, pelvis ekseni yönünde dışan çekmeye mahsus doğum aleti; aksis traksiyon forsepsi
tıbbi çeviri
Fakir düşmekten aşır korkma; yoksulluk korkusu; atefobi.
Femur’un alt ucu ile tibia’nın üst ucu ve önde femur ile patella arasında oluşan bileşik eklem; diz eklemi,
Fetal hayatta, biri sağ diğeri sol arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp göbeğe ulaşan, göbekte fetüs vücudundan ayrılarak göbek kordonu içinde seyredip plasenta’ya erişen, venöz kanla yüklü iki arterde
Fossa pterygopalatina’da arteria maxillaris’den veya -daha sık olmak üzere- arteria palatina major’dan ayrılıp, farenks’in üst bölümü mukozası, tuba auditiva (Eustachi borusu), timpan boşluğu ve sinüs
Frontal kemikte, göz çukuru üst kenarı üzerindeki yay şeklindeki tümsek; kaş kavsi; kaş kemeri
Fagositlerin işlevini önleyici; antifagositik.
Fibroz tedavisinde kullanılan ilaç; fıbroz’u geriletici ilaç; antifıbrotik ilaç
Fennantasyonu önleyen; antifermantatif.
Fibula’nın dışyan malleolü’nün ön kenarını talus’un dışyan eklem yüzüne bağlayan bağ; ön talofibular bağ
Fetiis’te linea alba üzerindeki, içinden umbilikal damarların geçtiği delik; göbek halkası (Doğumu takiben kapanır),
Fıtık kesesi veya fıtık halkasının dikişkonularak kapatılması; anulorafi.
Fallop borusu (tuba uterina)’nun interstisyel bölümünde gelişen dış gebelik; interstisyel gebelik
Formalin ile işleme tabi tutulmuş bakterikültürü (Aşı olarak kullanılır),
Fallop borusu (tuba uterina)’nun ampuller bölümünde gelişen gebelik; ampuller gebelik,
Fallop borusu (tuba uterina)’nun pars isthmica ile pars infundibulum arasında kalan kısmı; pars ampullarıs
Farklı iki organizmadan birinin zarar gördüğü, diğerinin ise -olumlu veya olumsuz- etkilenmediği ortaklaşa yaşama şekli; amensalizm.
Fetüs’te plazma proteinlerinin büyük kısmını oluşturan ve doğumu takiben kaybolan bir protein; alfa-fetoprotein (Gebelikte amnion sıvısı ve anne kanma da geçen bu madde, fetal malformasyonlarda yüksek seviye gösterir),
1 2 3 .. 31 32 33 34
35
36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü