İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tribadizm’e düşkün kadın; özellikle tribadizm’de aktif rol oynayan kadın; fututriks.
(L.): İğ şeklinde küçük oluşum.
Füzospiroketoz. Bk.fusospirochetal infection.
tıbbi çeviri
Fusobacterium cinsi bakteri ile spiroket’in beraber oluşturduğu enfeksiyon; fuzospiroketal enfeksiyon
Füzospiroketal hastalık. Bk. fusospirochetal infection
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
İğ şeklinde hücrelerden oluşmuş; iğ hücreli; füzosellüler.
Bk. Fusobacterium fusiformis.
Apse, ülser ve nekrotik lezyonlarda görülen bir Fusobacterium türü
Borrelia vincenti ile beraber Vincent anjini ve akut nekrotize gingivit’e sebep olan Fusobacterium türü
Bacteroidaceae ailesine ait, bazı türleri ağız ve kalın bağırsak floralarında bulunan, bazı türleri ise apse, ülser ve nekrotik dokularda görülen, iğ biçiminde, gramnegatif, anaerobik bir bakteri cinsi.
1- Isı etkisiyle sertliğini kaybederek sıvı haline gelme;erime; füzyon.2- Komşu iki organ veya oluşumun, temas yerinde birbiriyle patolojik birleşmesi; birleşme; kaynaşma. 3- Bir cisme ait her iki gözdeoluşan görüntünün, beyi
Temporal lob’un alt yüzünde, sulcus temporalis inferior ile sulcus collateralis arasında uzanan, içyan (gyrus occipitotemporalis medialis) ve dışyan (gyrus occipitotemporalis lateralis) olmak üzere iki bölümden oluşmuş
Fusobacterium cinsi herhangi bir basil; fuziform basil
Arterin belli bir bölgesinin iğ biçimi genişleme göstermesi; iğ şekli anevrizma; fiiziform anevrizma
İğ şeklinde; mekik biçimi; fuziform.
Kolayca eriyebilir; kolayca eritilebilir; füzibl.
Eriyebilme yeteneği; füzibilite.
İki böbreğin birleşmesinden oluşmuş böbrek anomalisi; birbirine yapışık böbrek; kaynaşmış böbrek
Retina epitel hücrelerinde bulunan kahverengibir pigment; fusin.
1 2 3 4 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Frengiye bağlı olarak oluşan yumru; gom;sifılom. Bk. gamma.
Frengi ve tedavisini konu alan tıp dalı; frengi bilimi; sifıloloji.
Frengi ve tedavisi üzerinde uzmanlaşmışhekim; sifılolog.
tıbbi çeviri
Frengiye benzeyen; sifiloid.
Frenginin üçüncü devresinde görülen, farenks’te gom’lar oluşması ile belirgin farenjit; sifılitik farenjit
Frengi tanısında uygulanan herhangi bir test; frengi testi (Kahn, Kolmer, Wasserman testi vb.)
Frengiye bağlı göz iltihabı; sifilidoftalmi.
Frenginin ikinci döneminde görülen herhangi bir deri lezyonu; sfiloderma; sifilid
Frengi (sifıliz) anlamına önek.
Farklı iki organizmanın her ikisinin de ağır zarar gördüğü ya da ölüme sürüklendiği ortak yaşama hali; sinnekroz.
Farklı iki organizmanın, yakın ilişki içinde birbirinden faydalanarak yaşamaları hali; müşterek yaşama; simbiyoz; sembiyoz.
Frontal kemiğin sağ ve sol bölümleri arasında mevcut olup, çocuğun gelişimi esnasında kaynayıp kaybolan sutura; frontal dikiş,
Frontal ve paryetal kemikler arasındaki sutura; koronal dikiş
Foramen ischiadicum majus’un, -içinden geçen-musculus piriformis’in üzerinde kalan açıklığı; büyük iskiyadik deliğin suprapiriform bölümü; suprapiriform delik
Foramen ischiadicum majus’un, -içinden geçen-musculus piriformis’in üzerinde kalan açıklığı; büyük iskiyadik deliğin suprapiriform bölümü; suprapiriform delik
Femur’un alt kısmı ile musculus quadriceps femoris kirişi arasında bulunan bursa; patellaüstü bursa; suprapatellar bursa,
Femur kondili’nin hemen üstünde oluşan kırık; femur’un suprakondiler kırığı
Fazladan bulunan kemik; fazla kemik; ekstra kemik
Frontal lobun dışyan yüzünün üst bölümünde, gyrus frontalis superior ile gyrus frontalis medius’u birbirinden ayıran longitudinal oluk; alın üst oluğu; üst frontal oluk.
Frontal kemikte, göz çukuru üst kenarı üzerindeki yay şeklindeki tümsek; kaş kavsi; kaş kemeri
1 2
3
4 5 6 7 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü