İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
f
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1473 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tribadizm’e düşkün kadın; özellikle tribadizm’de aktif rol oynayan kadın; fututriks.
(L.): İğ şeklinde küçük oluşum.
Füzospiroketoz. Bk.fusospirochetal infection.
tıbbi çeviri
Fusobacterium cinsi bakteri ile spiroket’in beraber oluşturduğu enfeksiyon; fuzospiroketal enfeksiyon
Füzospiroketal hastalık. Bk. fusospirochetal infection
Fuziform basiller ve Borrelia vincenti’nin beraber oluşturduğu, bademcikler ve boğaz mukozasında ülserleşme, yalancı zarlar ve ağrı ile belirgin çoğu kez dişetleri ve ağız mukozasını da içine alan akut enfeksiyon; Vince
İğ şeklinde hücrelerden oluşmuş; iğ hücreli; füzosellüler.
Bk. Fusobacterium fusiformis.
Apse, ülser ve nekrotik lezyonlarda görülen bir Fusobacterium türü
Borrelia vincenti ile beraber Vincent anjini ve akut nekrotize gingivit’e sebep olan Fusobacterium türü
Bacteroidaceae ailesine ait, bazı türleri ağız ve kalın bağırsak floralarında bulunan, bazı türleri ise apse, ülser ve nekrotik dokularda görülen, iğ biçiminde, gramnegatif, anaerobik bir bakteri cinsi.
1- Isı etkisiyle sertliğini kaybederek sıvı haline gelme;erime; füzyon.2- Komşu iki organ veya oluşumun, temas yerinde birbiriyle patolojik birleşmesi; birleşme; kaynaşma. 3- Bir cisme ait her iki gözdeoluşan görüntünün, beyi
Temporal lob’un alt yüzünde, sulcus temporalis inferior ile sulcus collateralis arasında uzanan, içyan (gyrus occipitotemporalis medialis) ve dışyan (gyrus occipitotemporalis lateralis) olmak üzere iki bölümden oluşmuş
Fusobacterium cinsi herhangi bir basil; fuziform basil
Arterin belli bir bölgesinin iğ biçimi genişleme göstermesi; iğ şekli anevrizma; fiiziform anevrizma
İğ şeklinde; mekik biçimi; fuziform.
Kolayca eriyebilir; kolayca eritilebilir; füzibl.
Eriyebilme yeteneği; füzibilite.
İki böbreğin birleşmesinden oluşmuş böbrek anomalisi; birbirine yapışık böbrek; kaynaşmış böbrek
Retina epitel hücrelerinde bulunan kahverengibir pigment; fusin.
1 2 3 4 .. 72 73 74
f
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 711 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Fleksiyon yapan parmağın kolayca eski haline dönemeyip birkaç dakika tetik çeker şekilde kalması ile belirgin durum; tetik parmak.
Favus (kel)’un etkeni olan Trichophyton türü
Frengi tanısında uygulanan, frengili hasta serumu hareketli Treponema pailidum ile temasa getirildiği zaman, serumdaki sifiliz antikorlarının treponema’ların hareket yeteneğini ortadan kaldırması esasına dayalı seroloji
tıbbi çeviri
Fiziksel egzersizin kalp çalışması üzerine etkisini belirleme amacıyla uygulanan bir test; koşu bandı testi (Kişinin hareketli koşu bandı üzerinde yürüyüşü ya da koşuşu esnasında kan basıncı, kalp atım hızı ve solunum hızında
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun ekseni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturduğu prezantasyon; enine geliş; transvers prezantasyon.
Fetüs’ün uzun ekseni ile annenin uzun ekseninin 90 derecelik açı oluşturacak şekilde birbirlerini çaprazlaması hali; enine duruş,
Frontal kemik (alm kemiği)’ten geçerek;frontal kemik aracılığıyla; transfrontal.
Femur boynunda oluşan kırık; transservikal kırık
Frontal lobotomi. Bk. leukotomy.
Femur kırığında, uyluğu tespit amacıyla uygulanan uzun atel; Thomas ateli
Frekansı 47 hertz olan dalgalarla belirgin beyin aktivitesi; elektroensefalogram’da bu nitelikte beyin dalgalarının oluşturduğu düşük frekans bölgesi; teta ritmi,
Frenginin, enfeksiyon’un almışından 510 yıl sonra görülen, vücut dokularında gonı (gumma)’lar oluşması, damar ve merkezi sinir sistemi lezyonları ile belirgin üçüncü ve son devresi; üçüncü devre sifıliz.
Frontal kemiğin processus zygomaticus’undan arkaya ve yukanya doğru uzanarak sonunda üst ve alt olmak üzere ikiye aynlan kabarık çizgi; frontal kemiğin şakak çizgisi (Çizginin ikiye ayrılan kollan, paryetal kemiğin dış
Fetüs başını doğum kanalı yönünde çekmeğe mahsus bir forceps cinsi; Tarnier forcepsi.
Frenginin ileri döneminde, spinal sinirlerin arka kökleri ve omurilik arka kolonlarının harabiyetine bağlı olarak gelişen, periferik reflekslerin kaybı, ekstremite eklemlerinde dejenerasyon, kaslarda hipotoni ve güç kaybı, at
Fobi’nin eşlik ettiği anksiyete’yi ortadan kaldırma amacıyla kişiyi korku yaratan etkene aşama aşama duyarsızlaştırma esasına dayalı bir tedavi yöntemi; sistemik desansitizasyon (Bu tedavide, korku veren uyartı ve
Fistül’e kesi yapma; bu amaçla yapılan ameliyat; siringotomi
Fistül’ün ameliyatla çıkarılması; sirinjektomi.
Frengiye bağlı olarak gelişen herhangibir akıl hastalığı; sifılopsikoz.
Frengiye yakalanmaktan aşırı korkma;frengi korkusu; sifilofobi.
1
2
3 4 5 6 .. 34 35 36
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü