İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 69 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yutak girişini çevreleyen, yutak bademciği (tonsilla pharingealis), iki taraf damak bademciliği (tonsilla palatina) ve dil bademciği (tonsilla lingualis)’nin oluşturduğu halka; Waldeyer’in bademcik halkası.
Waldeyer halkası. Bk. Waldeyer’s tonsillar ring
Bk. musculus rectus superior bulbi
tıbbi çeviri
Bk. musculus obliquus superior bulbi
Gözde tahriş veya enfeksiyon sonucu cerahatli akıntı nedeniyle üst ve alt gözkapaklarmm birbirine yapışması hali; çapaklı göz.
Şaşı; şaşı gözlü.
Amorotik familyal idyosi’nin ileri gençlik çağında görülen, ilerleyici körlük, vücut hareketlerinde dengesizlik ve zihinsel bozukluklarla belirgin şekli; Spielmey erVogt hastalığı
Bk. dextrocular
Genellikle çocuklarda, muhtemelen virüs enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen kusma, baş ağrısı, zihinsel işlevlerde bozukluk gibi belirtilerle başlayıp kısa zamanda bilinç kaybı ve ölüme uzanabilen akut hastalık; ensefalohepati
Hızlı göz kasları kontraksiyonlan ile belirgin, vücut ısısında, kan basıncında, kalp atım hızı ve solunumda dalgalarınıa, kaslarda seğirme ve rüya görmenin eşlik ettiği uyku şekli; hızlı göz hareketleriyle belirgin uyku; REM
Gözkapaklarınm, göz küresine bakan, konjunktiva ile örtülü iç yüzü; gözkapaklarınm arka yüzü
İris ile göz merceği arasındaki boşluk; gözün arka kamarası; göz arka odası,
Bk. pinkeye
İleum mukozası üzerinde küçük oval kabartılar şeklinde kendisini gösteren, submukoza’da yerleşik, lenfoid doku kümecikleri; ileum’daki küçük lenf düğümleri; Pey er plakları (Birbirine yakın diziliş gösterirler)
Peyer lekeleri. Bk. Pey er splacjues.
Bk. musculus orbicularis oculi
Hızlı göz kasları kontraksiyonlarının görülmeyişi ile belirgin, vücut ısısı, kan basıncı, kalp atım hızı ve solunumda değişmenin, kas seğirmesinin ve rüya görmenin eşlik etmediği uyku şekli; hızlı göz hareketlerinin görülmeyi
Göz küresinin sinirsel tabakası. Bk. retina
Cerrahi iğnede, ipliğin geçirildiği delik; iğne gözü
Bk. adenoids
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1876 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzime benzeyen; zimoid
herpes zoster’e benzeyen
herpes zoster’e benzeyen
tıbbi çeviri
Hayvan vücutlarının anatomisini inceleyen bilim dalı; hayvan anatomisi; zootomi.
Çeşitli hayvan cinslerinin yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı; hayvan coğrafyası
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
Çinkoya benzeyen; zinkoid
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Burnun eyer biçimi çöküklük gösterişi; Zaufal belirtisi.
Güney Afrika’da Zambesi vadisinde yaşayanlar arasında görülen sebebi bilinmeyen ateşli bir hastalık; Zambesi humması,
Kemik yüzeyini kazımaya ya da törpülemeye yarayan cerrahi alet; cerrah törpüsü; ksister.
Çocukluk çağında görülen, güneş ışınlarına maruz kalan deri bölgelerinde -aşırı duyarlılık sonucu- çile benzer lekeler oluşması ve bu kısımlarda derinin kuruyup kalınlaşması ile belirgin, maligniteye dönüşme oranı yüksek, nad
Tanımadığı kimselerle karşılaşmaktan veya yeni bir çevreye girmekten aşırı korkma; yabancı korkusu; ksenofobi.
X kromozomu üzerindeki dominant mutant gen’in, ilgili hastalığa sebep oluşu ile belirgin kalıtım örneği (Hasta babanın kız çocuklarının hepsinde hastalık görülecek, erkek çocuklarında görülmeyecektir. Hasta annenin, erk
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
1- Odundan yapılı. 2- Oduna benzeyen; odun gibi; odunsu.
Burun deliğini dışyandan çevreleyen konveks kenar; burun kanadı.
1- Birbirini çevreleyen halkalar gösteren herhangi bir şey; halka dizilişli oluşum. 2- Parmak izindeki, birbirini çevreleyen halkalar biçiminde çizgi örneği.
1 2 3 4 .. 92 93 94
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü