İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 377 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapıldığı başaklı bir bitki; bu bitkinin harmanlama ile başaktan ayrılan tanesi.
Sağlıklı akciğerin oskültasyonunda duyulan, normal solunum sesleriyle belirgin solunum; veziküler solunum,
Akciğer oskültasyonunda, normal akciğer üzerinde duyulan yumuşak nitelikteki ses; normal solunum sesi; veziküler solunum sesi.
tıbbi çeviri
Üst ve alt pankreatikoduodenal arterlere eşlik eden, pankreas başı ve duodenum’un venöz kanını boşaltmak üzere, üçü vena mesenterica superior’a, biri vena portae hepatis’e açılan dört ven; pankreasduodenum v
Pankreas cismi ve pankreas kuyruğunun venöz kanını vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten küçük venler; pankreas venleri; pankreatik venler
Soluğun idranmsı koku gösterişi (Üremili hastada görülür),
İdrar deliği. Bk. external urethral orifice.
Üıjan tedavi. Bk. emergency treatment.
Uretra dış deliği. Bk. external urethral orifice
Tedavi edilmemiş; tedavisiz kalmış,
Bk. uninuclear.
Üninükleat. Bk. uninuclear.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Hasta kişinin iyileştirilmesini amaçlayan uygulama; tedavi. Bk. therapy
Tedavi etmek; belli bir yöntem (ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, fizik tedavi vb.) ile hastalığı tedavi etmek,
Aort’un kalp sağ karıncığnıdan, pulmoner arter (truncus pulmonalis)’in kalp sol karıncığnıdan çıkışı ile belirgin doğuştan anomali; büyük damarların transpozisyonu.
Büyük arterlerin transpozisyonu. Bk. transposition of the great vessels
Vücut gücünü artırıcı ilaçlarla gerçekleştirilen tedavi; kuvvet verici tedavi; tonik tedavi
Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, atriyal ekstrasistol, taşiaritmi tedavisinde ve angina pektoris profilaksisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, betaadrenerjik reseptör blokeri antihipertansifilaç; timolol maleat (Yüksek
Düşük tehdidi. Bk. threatened abortion.
1 2 3 4 .. 17 18 19
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 238 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Wirsung kanalı. Bk. pancreatic duc
Wirsung kanalı. Bk. pancreatic duct.
Pankreas’m tümünün ya da bir bölümünün duodenum’1a beraber çıkarılması; Whipple ameliyatı; pankreatoduodenektomi.
tıbbi çeviri
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
Saçlı deri üzerinde -dökülme sonucu-yer yer saçsız bölgeler oluşması ile belirgin durum; alopecia areata; baş vitiligosu
Meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik, nervus vestibulocochlearis’in vestibüler bölümü (nervus vestibularis)’nün ganglionu; vestibüler ganglion
Veziküler solunum. Bk. vesicular breathing
Akciğer üzerinde duyulan normal solunum sesi; veziküler üfürüm. Bk. vesicular breath sound.
Üst ve alt pankreatikoduodenal arterlere eşlik eden, pankreas başı ve duodenum’un venöz kanını boşaltmak üzere, üçü vena mesenterica superior’a, biri vena portae hepatis’e açılan dört ven; pankreasduodenum v
Pankreas cismi ve pankreas kuyruğunun venöz kanını vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten küçük venler; pankreas venleri; pankreatik venler
Üıjan tedavi. Bk. emergency treatment.
Üninükleat. Bk. uninuclear.
Bk. greater tubercle of humerus
Büyük trokanter. Bk. great trochanter
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Büyük arterlerin transpozisyonu. Bk. transposition of the great vessels
Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, atriyal ekstrasistol, taşiaritmi tedavisinde ve angina pektoris profilaksisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, betaadrenerjik reseptör blokeri antihipertansifilaç; timolol maleat (Yüksek
Düşük tehdidi. Bk. threatened abortion.
Göğüsten solunum. Bk. thoracic breathing
Bulantı ve kusmaya karşı tablet, rektal supozituvar ya da intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanılan, piperazin türevi bir antiemetik; tietilperazin maleat.
1 2 3 4 .. 10 11 12
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü