İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
e
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1994 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys çekirdeği), substantia nigra (kara madde), nucleus ruber (kırmızı çekirdek), beyincik, formatio reticularis (retiküler oluşum) ve omurilik motor nöronla
Bk. extrapyramidal disease.
istem dışı hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleşme ve duruş şeklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluğu; ekstrapiramidal hastalık (kore, atetoz, Parkinson hastalığı vb.)
tıbbi çeviri
1- Piramidal sistem dışında; ekstra-piramidal. 2- Ekstrapiramidal sistemle ilgili; ekstrapi-ramidal.
1- Akciğer dışında; ekstrapulmoner.2- Akciğerle ilişkisi olmayan.
Akciğeri kollaps’a sevk etme amacıyla göğüs duvarı ile paryetal plevra arasına hava sevk etme; ekstraplevral pnömotoraks
Bk. pneumonolysis
Plevra boşluğu dışmda;ekstraplevral.
Plasenta’ya bağlı olmayan; plasenta ileilişkisi bulunmayan; ekstraplasental.
Karın peritonu açılmaksızm mesane aşağıya itilerek uterus alt segmenti’ne kesi yapma suretiyle bebeğin doğurtulması; ekstraperitoneal sezaryen,
Periton boşluğu dışında; ekstraperitoneal.
1 – Periost dışında; ekstraperiosteal.2- Periost’la ilişkisi olmayan.
Perikard dışında; ekstraperikardiyal.
1-Pelvis dışında; ekstrapelvik. 2- Pelvis’leilişkisi olmayan.
Göz dışı; gözün dışında; ekstraoküler.
Hücre çekirdeği dışında; çekirdek dışı;ekstranükleer.
Dış etkenler sebebiyle oluşan; dış kaynaklı.
1-Organ duvarı dışında; ekstramural. 2-Organ duvarıyla ilişkisi olmayan.
1-Herhangi bir organın medullası dışında; organın medullası ile ilişkisi olmayan; ekstra-medüiier. 2- İlik dışında; kemik iliğinin dışında. 3-Me-dulla oblongata’nın dışında; medulla oblongata ile ilişkisi olmayan.
Bilinç dışı; idrak dışı; ekstramarjinal.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 98 99 100
e
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1491 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim oluşturan; zimoplastik.
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
tıbbi çeviri
Enzimler ve enzimlerin sebep olduğu kimyasal değişimleri konu alan kimya dalı; enzimoloji: zimoloji.
Enzime benzeyen; zimoid
enzimin inaktif, öncü şekli; proenzim; zimojen.
Erkek cinsiyet hücresi (spermatozoon) ile dişi cinsiyet hücresi (ovum)’nin birleşmesinden oluşan diploid hücre; döllenmiş ovum, döllenmiş yumurta; zigot
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
Elmacık kemiği. Bk. cheek bone.
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Erkek hayvan cinsiyet hücresi; spermatozon; sperm.
Et yiyen; etle beslenen; etçil; zoofagöz
Etten zengin diyetle tedavi; zomoterapi
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Erişkinde uzun kemiklerin orta kısımlarındaki boşluğu dolduran, kan hücrelerini oluşturucu görevi kaybolmuş, yağ hücrelerinden zengin kemik iliği; sarı kemik iliği,
1 2 3 4 .. 73 74 75
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü