İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
e
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1994 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması; eksumbilikasyon.
Dış etkenlere karşı derinin aşırı duyarlılığı sonucu akıntılı veziküller oluşması ile belirgin, çocuklarda görülen yapısal bozukluk; eksüdatif diyatez.
1- Eksüdasyon’la ilgili; eksüdatif. 2- Eksüdasyon gösteren.
tıbbi çeviri
1- Damar duvarlarından ya da doku yüzeyinden dışanya -proteinden zengin, lökosit içeren- sıvı sızması; eksüdasyon (Doku zedelenmesi veya iltihaplanmada görülür). 2- Eksüda. Bk. exudate.
Eksüdasyon sonucu dışarı çıkan sıvı; eksüda.
Aşın kallus oluşması. Bk. heterotopic ossifıcation.
1- aşırı artma veya çoğalma gösteren; egzü-beran. 2- Duygu ve davranışlan bakımından taşkınlık gösteren; taşkın.
1- aşırı artma; aşırı çoğalma; proliferasyon; egzüberans. 2- Taşkınlık; coşku hali; fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.
Tüpün çıkarılması; herhangi bir vücut boşluğu veya kanala iletilen tüpün çıkarılması; özellikle endotrakeal tüpün çıkarılması; ekstübasyon.
1- Dışan atma; dışan itme; ekstrüzyon. 2- Bir dişin, normal yerine oranla çok dışarda yerleşmiş veya gelişmiş olması hali.
Dışa dönük kişi; ekstrovert.
1- Dışa dönme; dışa çevrilme; bir organ veya oluşum içinin dışarıya dönüşü; ekstroversıyon. 2- Bir kimsenin duygu, düşünce ve davranışlarının -kendi iç dünyasından ziyade- çevreye yönelik olması hali; dışa dönüklük.
1- Kişinin, derisini herhangi bir dış et-ken(parazit vb.)’e karşı -enfestasyon korkusuyla-dışardan devamlı gözleme tabi tutması; ekstrospeksi-yon. 2- Kişiyi, davranış ve hareketlerini inceleme bakımından gözleme tabi tu
Bk. exstrophyofbladder.
Ekstrofi.M. exstrophy
Vücuda girişini takiben entrensek faktöre bağlanarak bağırsak mukozasından emilebilen madde; siyanokobalamin; B12 vitamini; ekstrensek faktör. Bk. cyanocobalamin
Dış kaynaklı; vücudun veya organın kendi yapısı dışından gelen; dışardan doğan; dışardan kaynaklanan; ekstrinsik; ekstrensek.
1 – Üst ya da alt taraf; ekstremite. 2- Uzun şekil gösteren organ veya kemiğin uç kısmı
Üst taraf. Bk. upper limb.
Alt taraf. Bk. lowerlimb
1
2
3 4 5 6 .. 98 99 100
e
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1491 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim oluşturan; zimoplastik.
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
tıbbi çeviri
Enzimler ve enzimlerin sebep olduğu kimyasal değişimleri konu alan kimya dalı; enzimoloji: zimoloji.
Enzime benzeyen; zimoid
enzimin inaktif, öncü şekli; proenzim; zimojen.
Erkek cinsiyet hücresi (spermatozoon) ile dişi cinsiyet hücresi (ovum)’nin birleşmesinden oluşan diploid hücre; döllenmiş ovum, döllenmiş yumurta; zigot
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
elmacık kemiği ve alın kemiği ile ilgili, zigomatikofrontal
Elmacık kemiği. Bk. cheek bone.
elmacık kemiği (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Erkek hayvan cinsiyet hücresi; spermatozon; sperm.
Et yiyen; etle beslenen; etçil; zoofagöz
Etten zengin diyetle tedavi; zomoterapi
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Erişkinde uzun kemiklerin orta kısımlarındaki boşluğu dolduran, kan hücrelerini oluşturucu görevi kaybolmuş, yağ hücrelerinden zengin kemik iliği; sarı kemik iliği,
1 2 3 4 .. 73 74 75
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü