İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
e
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1994 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Uzun süre okuma veya yakından çalışmaya eşlik eden ağrı, sulanma, görme bozuklukları ile belirgin geçici göz şikayeti; göz yorgunluğu; astenopi (Çoğu kez baş ağrısı ve genel yorgunluk da eşlik eder).
Mikroskop tüpünün üst ucunda bulunan, mikroskop objektifinde oluşan görüntüyü, belli bir oranda büyüterek inceleyicinin gözüne ileten mercek ya da mercek sistemi; oküler,
Kirpiklere dokunulduğu zaman gözkapağının kapanma hareketi göstermesi; kirpik belirtisi
tıbbi çeviri
Gözkapağı serbest kenarlarındaki sert kıllardan her biri; kirpik
Gözkapağı
Gözlük. Bk. glasses.
Göz banyosu için kullanılan cam veya porselenden yapılı küçük kap; göz kabı (İçine ilaçlı çözelti konularak göz banyosu yapılır),
1- Alm ile üst gözkapağının birleştiği kısmı oluşturan kabank bölge; kaş. 2- Kaş üzerindeki kalın kıllar.
Göz küresi; göz yuvan.
Göz banyosu için kullanılan antiseptik sıvı.
Üst çenedeki köpek dişi; göz dişi
Gözkapaklarmı birbirinden ayrı tutmada kullanılan spekulum; göz spekulumu.
Göz küresinin yerleştiği kemik boşluk; orbita; göz çukuru
Bk. ophthalmic ointment
Mikroskop tüpünün üst ucundaki mercek; oküler merceği
Travmaya bağlı göz zedelenmesi; göz yaralanması
Göze damlatılarak kullanılan sıvı ilaç; göz damlası
Göz küresi; göz yuvan
Transplantasyon için canlı göz ya da kornea bulunduran veya temin eden kurum; göz bankası
Görme organı; göz [Küresel biçim gösteren göz, dıştan içe doğru sert tabaka (sklera), damar tabakası (koroidea, siliyer cisim ve iris) ve ağ tabakası (retina) olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur. Gözün ön kısmında -sklera ile
1 2 3 4 .. 98 99 100
e
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1491 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Eksikliğinde epitelyal dokularda atrofi, mukozalarda enfeksiyona eğilim ve retina’da rodopsin sentezinin bozulması nedeniyle gece körlüğü geliştiği, balıkyağı, tereyağı, süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllı
Enfekte tatarcığın ısmşı ile insana geçen Leishmania donovani’nin sebep olduğu, yüksek ateş, dalak ve karaciğerde büyüme, lenfa-denopati, anemi, lökopeni ve trombositopeni ile belirgin, tedavi edilmediği takdirde ölüme
Erkeğe özgü cinsiyet özellikleri taşıma hali; erkeklik; virilite.
tıbbi çeviri
Erkeğe özgü cinsiyet özelliklerinin oluşmasını uyaran; virilijenik.
Erkeğe özgü refleks. Bk. penile reflex
Engerek yılanı zehiri.
Eski atalarda mevcut iken sonraki kuşaklarda işlevini kaybederek küçülmüş ya da gelişmemiş organ; kalıntı organ
Eski atalarda veya embriyonal hayatta mevcutorgan veya oluşum artığı ile ilgili; vestigiyal.
El parmaklarının palmar yüzlerinde seyreden ve arcus venosus palmaris superfıcialis’e açılan venler; el parmakları aya venleri; palmar dijital venler
Enine skapuler ven. Bk. vena suprascapularis
Elin palmar yüzündeki venöz pleksus’tan başlayarak ön kolun ön yüzünde yukarı doğru çıkıp dirseğe yakın iki dala aynlarak bir dalı vena basilica’ya, diğer dalı vena intermedia cubiti’ye açılan ven; ön kol or
El sırtındaki venöz ağm içyan tarafından başlayıp ön kolun dışyan tarafında seyrettikten sonra dirsek seviyesinde vena cephalica ile birleşen ven; ek sefalik ven
El sırtındaki venöz pleksus’un dışyan bölümünden başlayıp, ön kolun öndışyan tarafında yukarı doğru ilerledikten sonra kola geçerek vena axillaris’e açılan ven; sefalik ven
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
Et yemeksizin sadece sebze ve meyve ile beslenme; bu nitelikle belirgin yaşayış hali; etyemezlik; vejetaryenizm.
Et yemeksizin sadece sebze ve meyve ilebeslenen kimse; etyemez; vejetaryen,
Evvelce vazoligasyon yapılmış hastada, iki tarafta ductus deferens’in kesik uçlarının tekrar ağız ağıza dikilmesi; vazovazostomi (Erkeği tekrar fertil duruma getinne amacıyla uygulanır),
Etkili madde buharlarını solunum esasınadayanan tedavi; buğu tedavisi; vapoterapi.
Epilepsi nöbetlerinin tedavisinde tablet, kapsül ya da şurup şeklinde kullanılan, antikonvülsan bir ilaç; valproik asit.
Epilepsi nöbetlerinin tedavisinde -valproik asit gibi- kullanılan, valproik asidin sodyum tuzu; valproat sodyum,
1 2
3
4 5 6 7 .. 73 74 75
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü