İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
d
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1875 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- ağrılı idrar edişle ilgili; disürik. 2- ağrılı idrar edişle belirgin.
idrar edişin sancılı oluşu; ağrılı idrar etme; disüri.
Bk. dystrophia
tıbbi çeviri
Distrofi ile ilgili; distrofi gösteren; distrofik.
Bk. myotonic muscular dystrophy.
Bk. cornea guttata
Hipofiz ön lobu veya hipotalamus’taki lezyon sebebiyle oluşan, erkekte şişmanlama, dış cinsiyet organlarında atrofi ve sekonder cinsiyet karakterlerinin kadın tipine kayışı ile belirgin hastalık; Fröhlich sendromu; adip
(G.): 1- Beslenme bozukluğu; beslenme bozukluğuna bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık; distrofi. 2- Sinir sisteminde bir bozukluk olmaksızın, kaslarda güç azalması ve atrofi ile belirgin miyopati; kas distrofisi
Distopi gösteren; distopi ile belirgin; distopik.
Bir organ veya oluşumun normal yeri dışında bulunuşu ya da normal duruşundan uzaklaşması; distopi.
1- Tonüs bozukluğu ile ilgili; distonik. 2- Tonüs bozukluğu gösteren,
Boyun, omuz, gövde, pelvis ve ekstremite kaslarında oluşan yaygm spazmlar nedeniyle vücudun acaip şekilde bükülme göstermesiyle belirgin, sebebi bilinmeyen kalıtsal bozukluk (Spazmlar uyku esnasında kaybolur)
Kas tonusunde bozukluk; kasın normal tonü-sünü kaybederek hipotoni veya hipertoni göstermesi hali; distoni (Genellikle baş, boyun, gövde ve ekstremite kaslarında -anormal duruşa neden olmak üzere- uzun süreli spazm şeklinde k
Herhangi bir nedenle gelişen doğum güçlüğü; doğumun güçlük göstermesi ya da anormal seyretmesi; güç doğum; distosi
Tiroid bezinin yetersiz çalışması; tiroid bezindeki salgı yetersizliği nedeniyle oluşan patolojik durum; distiroidizm.
Orta derecede depresyonla belirgin kronikmizaç değişikliği; kronik depresyon hali; distimi.
İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali; dissinerji.
1- Meni çıkışının ağrılı oluşu; ağrılı eja-külasyon; disspermi. 2- Menide spermatozoonlarm yetersiz veya kusurlu oluşu,
Disspermatizm. Bk. dysspermia.
Herhangi bir çeşit uyku bozukluğu; dissomni.
1 2 3 4 .. 92 93 94
d
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2505 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
Dura mater ile kranyum arasında seyreden ve dura mater’in venöz kanını boşaltmak üzere çeşitli dural sinüslere açılan küçük venler; meninks venleri; meningeal venler.
tıbbi çeviri
Dil sırtının venöz kanını, vena lingualis’e ileten venler; dil sırtı venleri; dorsal lingual venler
Dalak hilumu’nda birkaç ven dalının birleşmesinden oluşan, daha sonra pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena mesenterica superior ile birleşen ven; dalak veni; lienal ven; spleni
Dış damak veni; dış palatin ven. Bk. vena palatina
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
Dışyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den başlayıp bel omurlarının enine çıkıntıları önünde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasında sağda – vena azygos’u oluşturmak üzere- aynı taraf vena sub
Dilin venöz kanını vena jugularis interna’ya ileten ven; dil veni; lingual ven.
Dalak veni; lienal ven. Bk. vena splenica
Ductus deferens ve seminal vezikiü’ünberaber iltihabı; vazovezikülit.
Ductus deferens ve seminal vezikül’ün ameliyatla çıkanlması; vazovezikülektomi.
Damamı beslenmesiyle ilgili; vazotrofik.
Damar duvarlarında aniden oluşan kasılma;damar spazmı; vazospazm.
Ductus deferens ‘e kesi yapılması ya da kesiyapılarak ikiye ayırılması; vazoseksiyon.
Ductus deferens’in ameliyatla çıkarılması;vazorezeksiyon.
Damar duvarını konfeksiyona yönelterekkan basıncını yükselten ilaç; vazopresör.
Damar tonüsünü düzenleyen sinirlerinoluşturduğu sistem; vazomotor sistem,
Damar duvarlarınm tonüsünü etkileyen ilaç; damarları daraltan veya genişleten ilaç; vazomotor uyarıcı.
Damar duvarlarının toniisünü düzenleyen;kan damarlarını genişleten veya daraltan; vazomotor.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 124 125 126
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü