İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 27 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Nervus petrosus majör ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka çukurunda birleşmesi ile oluşup canalis pterygoideus’u geçtikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
Bk. vertebral canal
tıbbi çeviri
Bk. spiral canal of cochlea
Bk. vertebral cana
Bk. sacral cana
Bk. root cana
Bk. pudental cana
Bk. pterygoid canal
Bk. optic cana
Bk. obturator cana
Bk. nasolacrimal canal
Bk. mandibular canal
Bk. inguinal cana
Bk. infraorbital canal
Bk. incisive cana
Bk. hyaloid cana
Bk. femoral cana
Bk. cervical canal of uterus
Bk. central canal of spinal cord
1
2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vidius veni. Bk. vena canalispterygoidei
Bk. nervus canalis pterygoidei
Bk. arteria canalis pterygoidei
tıbbi çeviri
Arteria obturatoria’ya eşlik eden ve kalça eklemi ile bu bölgedeki obturator ve adduktor kasların venöz kanını boşaltmak üzere -canalis obturatorius aracılığıyla pelvis’e girdikten sonra- vena iliaca interna’
Sol plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde funiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sol testis’le sol epididim’in venöz kanını vena renalis sinistra’ya boşalta
Sağ plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde fimiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sağ testis’le sağ epididim’in venöz kanını vena cava inferiör’a boşaltan ve
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Bk. vena canalis pterygoidei
Musculus adductor magnus’un uzun tendonunun femur’un içyan kondili’ne tutunduğu kısımdaki -femoral damarların canalis adductorius’tan diz ardı çukuruna geçmesine olanak sağlayan- aralık; kiriş yarığı;
Koklea’nm spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)’nm, lamina spiralis ossea üzerinde kalan, perilenf’le dolu üst bölümü; vestibül skalası.
Koklea’nm spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)’nın, lamina spiralis ossea altında kalan, perilenf’le dolu alt bölümü; timpan skalası
Koklea’da, modiolus’unraf şeklindeki kemik çıkıntısı; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea'nnı spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)'nı üstte scala vestibuli, altta scala tympani olmak üzere ikiye a
Bağırsak bölümünün, obturator kanal (canalis obturatorius) içine doğru kabartı yapması ile belirgin, genellikle kadınlarda görülen fitık; obturator fıtık
Nervus facialis’in küçük kökünü oluşturan nervus intermedius’tan ayrılıp kafa orta çukurunda -nervus canalis pterygoidea’yı oluşturmak üzere- nervus petrosus profundus ile birleşen, ayrıldığı intermediyal si
Plexus caroticus internus’tan ayrılıp, kafa orta çukurunda -nervus canalis pterygoidea’yı oluşturmak üzere- nervus petrosus majör ile birleşen, ayrıldığı pleksus’tan ganglion pteıygopalatinum’a giden p
Retina’nın -multipolar sinir hücrelerini içeren- gangliyoner katından başlayıp, canalis opticus aracılığıyla orbita’dan çıktıktan sonra chiasma opticum’a gelen, burada bir kısım iplikleri karşı taraf sinir i
Plexus lumbalis’in bir dalı olarak 2., 3. ve 4. lumbar spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp canalis obturatorius’u geçtikten sonra uyluğa girerken ön ve arka olmak üzere iki dala aynlan, ön dalı musculus a
Nervus petrosus majör ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka çukurunda birleşmesi ile oluşup canalis pterygoideus’u geçtikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
Nervus pudendus’tan canalis pudendalis’te ayrılıp derin ve yüzeysel olmak üzere iki dal halinde seyreden, derin dalı musculus levator ani, musculus bulbospongiosus, musculus ischiocavernosus, musculus transversus
Bk. nervus canalis pterygoidei.
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü