İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 27 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
Nervus petrosus majör ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka çukurunda birleşmesi ile oluşup canalis pterygoideus’u geçtikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasemp
Bk. vertebral canal
tıbbi çeviri
Bk. spiral canal of cochlea
Bk. vertebral cana
Bk. sacral cana
Bk. root cana
Bk. pudental cana
Bk. pterygoid canal
Bk. optic cana
Bk. obturator cana
Bk. nasolacrimal canal
Bk. mandibular canal
Bk. inguinal cana
Bk. infraorbital canal
Bk. incisive cana
Bk. hyaloid cana
Bk. femoral cana
Bk. cervical canal of uterus
Bk. central canal of spinal cord
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 34 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 34 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Gözyaşı kesesinden burun alt geçidi (meatus nasi inferior)’nin ön kısmına kadar uzanan, kemik nazolakrimal kanal (canalis nasolacrimalis) içindeki geçit; gözyaşıburun kanalı; nazolakrimal kanal
Göz çukuru (orbita) tavanında, canalis opticus’un önünden başlayıp arka sklera’da sonlanan, göz küresini aşağıya ve dışyana döndürücü kas; göz küresinin üst eğik kası
Alt çene kemiği (mandibula) cisminin dış yüzünde, canalis mandibulae’nın sonlandığı delik; mandibula kanalının Ön deliği; çene ucu deliği; mental delik
tıbbi çeviri
Alt çene kemiği (mandibula) kolunun iç yüzü ortasında, canalis mandibulae’nin başladığı delik; mandibula kanalının arka deliği; alt çene deliği; mandibuler delik
Üst çene kemiği (maxil-la)’nin orbital yüzü üzerindeki, önde canalis infraor-bitalis ile devam eden, infraorbital sinir ve damarların seyrettiği oluk; maksilla’nm infraorbital oluğu
Fetal testis’in alt ucundan -canalis inguinalis aracılığıyla- skrotum tabanına uzanan fibröz kordon (Testis’in, karın boşluğundan skrotum’a inişi esnasında ona yol gösterir),
Lumbar ve sakral spinal sinir köklerinin, omurga kanalı (canalis vertebralis) içinde oluşturduğu demet; at kuyruğu
(L.): Kanallar (canalis’in çoğulu),
Bk. arteria canalis pterygoidei
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden üst ve alt olmak üzere iki dal halinde ayrılıp, üst dalı canalis sacralis’e geçip burada omurilik, zarlar ve spinal sinirlere dalcıklar verdikten sonra sakrum’un ar
Arteria palatina descendens’den -canalis palatinus majör’da- ayrılıp, küçük damak delikleri (foramina palatina minora)’nden geçerek yumuşak damak ve tonsilla palatina’da dağılan arterler; damak küçük a
Arteria maxillaris’den fossa pterygopalatina’da ayrılıp, canalis palatinus majör’da damak küçük arterleri (arteriae palatinae minores)’ni veren ve foramen palatinum majus’dan çıktıktan sonra arte
Arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp, temporal kemik içindeki canalis caroticus aracılığıyla kafa boşluğuna geçen ve sulcus lateralis cerebri’nin içyan ucunda arteria cerebri anterior ve art
Göz çukuru (orbita)’nun, canalis opticus’un açıldığı arka bölümü; orbita tepesi.
1
2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü