İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Farklılaşmamış hücrenin, -belli bir dokuya ait- farklılaşmış hücre halice dönüşmesi; hücre farklılaşması; sitodiferansiyasyon.
Herhangi bir vücut sıvısı veya eksüda içindeki hücrelerin mikroskopik muayenesi ile hastalığa tanı koyma; sitodiyagnoz.
Hücreleri tahrip edici; hücreleri parçalayıcı; sistoklastik.
tıbbi çeviri
Hücrelerin tahrip olması; hücrelerin parçalanması; sitoklaz.
Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve doku hücrelerinin solunumunda enzimatik rol oynayan bir pigment; sitokrom.
Canlı hücrelerde seyreden kimyasal olaylan inceleyen bilim dalı; hücre kimyası; sitokemistri.
1 – Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; sitokemizm. 2- Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon,
Bk. centrosome.
Hücre çekirdeği; sitoblast.
Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi;hücre biyolojisi; sitobiyoloji.
Hücre anlamına önek.
Akut lösemi tedavisinde intravenöz ya da intratekal kullanılan, antimetabolit, antineoplastik ilaç; sitarabin.
Mesane ve uretra’nın birarada iltihabı; sistouretrit.
Mesane ve ureterlerin birarada iltihabı; sistoureterit.
Kesi yaparak mesaneyi açma; vezikotomi; sistotomi.
karın duvarından mesaneye açılan geçitoluşturma; vezikostomi; sistostomi.
Sistoskop aracılığıyla mesane içini görerekmuayene etme; sistostopi.
Mesane içini görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı, boru şeklinde özel alet; sistoskop (Uretra aracılığıyla mesaneye iletilir),
Kistin sert kıvam kazanması; kistin sertleşmesi; kistoskleroz.
Sert kıvam gösteren mesane sarkomu,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
tıbbi çeviri
Canlı vücudunda seyreden solunum, dolaşım vb. yaşamsal süreçlerin, canlıyı kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Camsı cisim (Corpus vitreum)’in çevresini sınırlayan, içerdiği kollajen lifçiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş zarımsı tabaka; hiyaloid zar; camsı zar.
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Camsı cisim (corpus vitreum)’in, bulanık nitelik alış nedeniyle -kısmen ya da tamamen- ameliyatla boşaltılması; camsı cismin ameliyatla çıkarılması; vit-rektomi.
Canlının gösterdiği enerji ile ilgili; canlıdaki güce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canlı doku hücrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canlı organizmaların doku hücrelerini boyamada kullanılan herhangi bir boya; vital boya
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Cinsel yaşam,
Cezayir menekşesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri; Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tümörü, nöroblastom
Cezayir menekşesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitıkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Cinsel birleşim yoluyla geçen hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; zührevi hastalıklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geçen hastalığa eşlik eden, iltihaplanıp şişmiş kasık lenf düğümü; venereal bubo.
Cinsel birleşim yoluyla geçen; zührevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü