İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Bir doku hücresinin, başka bir doku hücresi haline dönüşmesi; hücre metaplazisi; sitometaplazi.
Sitomegalik inklüzyon hastalığına sebep olan, Herpesviridae (herpesvirüs’ler) ailesine ait bir virüs; sitomegalovirüs,
İdrarda sitomegalovirüs’lerinbulunuşu; sitomegalovirüri.
tıbbi çeviri
Sitomegalovirüs’ün sebep olduğu, enfekte hücre çekirdeklerinde sitomegalik inklüzyon cisimcikleri oluşmasıyla belirgin, enfeksiyöz mono-nükleoz’a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyon; sitomegalik inklüzyon hast
Büyümüş hücreler gösteren; iri hücrelerlebelirgin; sitomegalik.
1- Hücrelerin erimesiyle ilgili. 2- Hücreleri e-ritici; sitolitik.
Hücrenin parçalanıp dağılması; hücre erimesi; sitoliz.
Hücreleri eritici özelliğe sahip madde; sitolizin.
Sitoplazma’nın sıvı kısmı; hiyaloplazma; sitolenf.
Hücrelerin yapı, özellik ve görevlerini, hücredeki fizyokimyasal ve metabolik süreçleri – normal ve patolojik yönleriyle- konu alan bilim dalı; hücre bilimi; sitoloji
Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse; sitolojiuzmanı; sitolog.
Sitolojik smir. Bk. cytosmear
Hücrelerin mikroskop altında muayenesi; sitolojik muayene (Kanserin erken teşhisinde uygulanan bir yöntem),
Hücrelerin mikroskop altında muayenesi ile teşhis koyma; sitolojik tanı
Sitoloji ile ilgili; hücrelerin mikroskopik muayenesiyle ilgili; sitolojik.
Mitoz’da hücre çekirdeğinin ikiye ayrılıp kromozomların kutuplara çekilmesini takiben, sitoplazmanın ikiye aynlması; sitokinez.
Hücreye benzeyen; hücre şeklinde; sitoid.
1- Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili.2- Hücre oluşturan; sitojenik.
Hücrenin gelişmesi; hücrelerin oluşması; sitogenez.
Hücreleri öldürücü madde; sitosid.
1 2
3
4 5 6 7 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
tıbbi çeviri
Canlı vücudunda seyreden solunum, dolaşım vb. yaşamsal süreçlerin, canlıyı kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Camsı cisim (Corpus vitreum)’in çevresini sınırlayan, içerdiği kollajen lifçiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş zarımsı tabaka; hiyaloid zar; camsı zar.
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Camsı cisim (corpus vitreum)’in, bulanık nitelik alış nedeniyle -kısmen ya da tamamen- ameliyatla boşaltılması; camsı cismin ameliyatla çıkarılması; vit-rektomi.
Canlının gösterdiği enerji ile ilgili; canlıdaki güce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canlı doku hücrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canlı organizmaların doku hücrelerini boyamada kullanılan herhangi bir boya; vital boya
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Cinsel yaşam,
Cezayir menekşesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri; Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tümörü, nöroblastom
Cezayir menekşesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitıkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Cinsel birleşim yoluyla geçen hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; zührevi hastalıklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geçen hastalığa eşlik eden, iltihaplanıp şişmiş kasık lenf düğümü; venereal bubo.
Cinsel birleşim yoluyla geçen; zührevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü