İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 4281 - 4293 arasındaki sonuçlar:
Belli bir neden olmaksızın aşırı gülme;sebepsiz gülme; histerik gülüş; kaşinasyon.
Bk. cachexia.
Tiroid’in çıkarılışını veya ışınla tahribini takiben gelişen kaşeksi.
tıbbi çeviri
Genel vücut zafiyeti; kronik veya malign bir hastalığın seyri esnasında görülen -derialtı, kas ve yağ dokularının atrofisi sonucu- ileri derecede zayıflama, bitkinlik ve çöküntü ile belirgin durum; kaşeksi
(F.): İçinde toz ilaç bulunan, buğday nişastasından yapılı, iç içe geçebilen iki kapak şeklindeki kapsül; güllaç; kaşe.
1- Kaşeksi ile ilgili. 2- Kaşeksi gösteren; kaşektik.
(F.): Işınlamada, içine radyoaktif maddenin konulduğu, kurşundan -tepesi açık- koni şeklinde mahfaza; kaş.
Duyu organları aracılığıyla alınan uyartılarıanormal algılama; duyum bozukluğu; kakestezi.
Zihinsel gelişim yetersizliği; zeka geriliği; kakergazi.
1- Şiddetli ishalle ilgili. 2- Şiddetli ishal gösteren; ağır ishalle belirgin,
Aptes etme; bağırsakları boşaltına; kakasyon.
(i.): Sıcak ülkelerde yetişen "Theobroma cacao" adlı ağaç; bu ağaç meyvesinin olgun tohumlan (çekirdekleri); kakao.
Tiroid bezindeki, kalsitonin salgılayan parafolliküler hücreler; C hücreleri
1 2 3 .. 211 212 213 214
215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
tıbbi çeviri
Canlı vücudunda seyreden solunum, dolaşım vb. yaşamsal süreçlerin, canlıyı kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Camsı cisim (Corpus vitreum)’in çevresini sınırlayan, içerdiği kollajen lifçiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş zarımsı tabaka; hiyaloid zar; camsı zar.
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Camsı cisim (corpus vitreum)’in, bulanık nitelik alış nedeniyle -kısmen ya da tamamen- ameliyatla boşaltılması; camsı cismin ameliyatla çıkarılması; vit-rektomi.
Canlının gösterdiği enerji ile ilgili; canlıdaki güce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canlı doku hücrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canlı organizmaların doku hücrelerini boyamada kullanılan herhangi bir boya; vital boya
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Cinsel yaşam,
Cezayir menekşesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri; Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tümörü, nöroblastom
Cezayir menekşesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitıkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Cinsel birleşim yoluyla geçen hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; zührevi hastalıklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geçen hastalığa eşlik eden, iltihaplanıp şişmiş kasık lenf düğümü; venereal bubo.
Cinsel birleşim yoluyla geçen; zührevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü