İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bk. cytarabine.
Nükleik asitlerin yapısında bulunan bir pirimidin bazı; sitozin.
Hücrelerin mikroskop altında muayenesi; sitoskopi.
tıbbi çeviri
Hücre sitoplazması içindeki -ona destek sağlayan- lifçiklerin oluşturduğu ağ; hücre retikülümü.
Sitoredüktif ameliyat. Bk. debulking surgery.
Hücre sayısını azaltıcı; sitoredüktif.
Hücre sayısını azaltına; sitoredüksiyon.
Hücrelerin oluşması; hücrelerin gelişmesi; sitopoez.
Sitoplast. Bk. cytoplasm.
Sitoplazmik uzantı; yalancı ayak. Bk. pseudopodium
Sitoplazma ile ilgili; sitoplazmik.
Hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki protoplazma kitlesi; çekirdek dışındaki protoplazma; sitoplazma.
Hücre içinde bulunan pigment; hücre pigmenti.
Hücredeki fizyolojik olayların incelenmesi; hücre fizyolojisi; sitofızyoloji.
Kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi; sitopeni.
Hastalık veya bozuklukta, ilgili hücrelerde oluşan patolojik değişikliklerin incelenmesi; sitopatoloji.
Hücrelerin, belli bir görevi yüklenmek üzere derece derece kendine özgü şekil kazanması; hücre biçimlenmesi; sitomorfoz.
Çeşitli hücre tiplerinin ve hücre içinde yer alan unsurların incelenmesi; hücre morfolojisi; sitomorfoloji.
Hücre sayımı; özellikle sitometre ile kanhücrelerinin sayılması; sitometri.
Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet; sitometre.
1
2
3 4 5 6 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cisimlerin sarı görülmesiyle belirgin görme bozukluğu; sarı görme; ksantopsi (Bazı zehirlenmelerde görülür).
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
tıbbi çeviri
Canlı vücudunda seyreden solunum, dolaşım vb. yaşamsal süreçlerin, canlıyı kesmeksizin incelenmesi; vivipersepsiyon.
Camsı cisim (Corpus vitreum)’in çevresini sınırlayan, içerdiği kollajen lifçiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş zarımsı tabaka; hiyaloid zar; camsı zar.
Camsı cisim (corpus vitreum) içine kanama olması; vitröz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduğu retinopati’de görülür).
Camsı cisim (corpus vitreum)’in, bulanık nitelik alış nedeniyle -kısmen ya da tamamen- ameliyatla boşaltılması; camsı cismin ameliyatla çıkarılması; vit-rektomi.
Canlının gösterdiği enerji ile ilgili; canlıdaki güce ait; vitodinamik.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Canlı doku hücrelerini vital boya ile boyama; vital boyama,
Canlı organizmaların doku hücrelerini boyamada kullanılan herhangi bir boya; vital boya
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Cinsel yaşam,
Cezayir menekşesi (Vinca rosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinkristin (Özellikle akut lenfoblastik lösemi, meme kanseri; Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom, Ewing sarkomu, Wilms tümörü, nöroblastom
Cezayir menekşesi’nden elde edilen, antineoplastik etkiye sahip alkaloidler; vinka alkaloidleri (vitıkristin, vinblastinvb.).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Cinsel birleşim yoluyla geçen hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı; zührevi hastalıklar bilimi; venereoloji.
Cinsel temasla geçen hastalığa eşlik eden, iltihaplanıp şişmiş kasık lenf düğümü; venereal bubo.
Cinsel birleşim yoluyla geçen; zührevi; veneryen; venereal.
Canalis pterygoideus’ta arteria canalis pterygoidei’ye eşlik eden ve plexus pterygoideus’a açılan ven; Vidius veni; pterigoid kanal veni
1 2 3 4 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü