İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hücre içinde yaşayan hayvansal parazit; sitozoon.
Hücre içinde yaşayan; sitozoik (Hayvansal parazit hakkında),
1- Sitotaksis. Bk. cytotaxis. 2- Virüs, bakteri vb. mikroorganizmanın belli doku hücrelerine geçme ve onları etkileme eğilimi; sitotropizm.
tıbbi çeviri
Trofoblast’m iç tabakası; Langhanstabakası; sitotrofoblast.
Hücreler üzerine toksik etkiye sahip madde;hücreleri tahrip edici madde; sitotoksin.
1- Bir maddenin, hücreler üzerindeki tahrip edici etki derecesi; özellikle sitostatik ilacın, malign hücrelerin gelişimini durdurma derecesi; sitotoksisite. 2- Antijen-antikor reaksiyonu sonucu antikor’un antijen’
Sitotoksik ilaç. Bk. antineoplastic drug
Hücreleri tahrip edici; hücreleri eritici; sitotoksik.
1- Hayvansal organlardan hazırlanan doku özleriyle tedavi; sitoterapi. 2- Sitotoksik ilaçlarla tedavi.
1- Herhangi bir uyartıya karşı hücrelerin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi; sitotaksis. 2- Hücrelerin birbirini çekme veya itme hareketi; özellikle diğer hücrenin uyartısına karşı hücrenin gösterdiği yaklaşma veya
Sitostatik ilaç. Bk.antineoplastic drug
Hücre gelişimini durduran, özellikle malignhücrelerin çoğalmasını önleyen; sitostatik.
Lökosit birikimi sonucu kılcal damar lümenlerinin tıkanması, sitostaz (İltihap bölgesinde görülür).
Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığaçıkan toksin niteliğinde bir madde; sitost.
Bk. cytoreticulum.
Çekirdek dışındaki hücre kısmı; sitozom.
Sitoplazma’nm, hücre organellerini çevreleyenyansıvı kısmı; sitosol.
Hücrelerin mikroskopik muayenesi içi lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma; sitosmir
Hücredeki, nispeten sert oluşumlar (mik-rotübüller, ara lifçikler vb.)’m meydana getirdiği -ona şekil ve destek sağlayan- ağ; hücre iskeleti; sitoskeleton.
Herhangi bir vücut sıvısında, bulunması gerekenden fazla hücre görülmesi hali; hücre artımı; sitoz.
1 2 3 4 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cerrahi tedaviden yararlanan tüberküloz şekli; cerrahi tüberküloz (Kemik ya da eklem tüberkülozu gibi).
Cerrahi pansuman. Bk. toilet
Cenahi mikroskop. Bk. operating microscope.
tıbbi çeviri
Cerrahı müdahale esnasında ameliyat ekibi tarafından burun ve ağızı örtmek üzere kullanılan gazbezinden yapılı maske; ameliyat maskesi
Cerrahi laparoskopi. Bk. laparoscopic surgery.
Cerrahi müdahale; cerrahi girişim; ameliyat,
Cerrahi müdahale; cerrahi girişim
Cerrahi müdahaleden sonra görülen ateş yükselmesi; ameliyat ateşi; cerrahi ateş
Cerrahi müdahaleyi gerektiren acil durum,
Cerrahi müdalahe için uygulanan genel ya da bölgesel anestezi; cerrahi anestezi
Cerrahi ile ilgili,
Cerrah düğümü. Bk. surgical knot
Cerrahın ameliyat esnasında kullandığı kep; cerrah kepi.
Corpus cailosum’un üst yüzü ile temas halindeki ince gri madde (boz cevher) tabakası; suprakallozal girus
Cerahat oluşmuş yara; cerahatli yara.
Cerahat meydana getirici; irin oluşturucu; süpüratif.
Cerahat oluşması; irin toplanması; irinleşme; süpürasyon.
Crista galli’nin önünden başlayıp fak cerebri’nin üst kenarı boyunca uzanarak sinüs kavşağı (confluens sinuum)’nda sonlanan bir dura mater sinüsü; üst sagittal sinüs
Choroidea altında; subkoroidal.
Corpus cailosum’un gagası(rostrum corporis callosi)’nın önünde yer alan küçük girus; paraterminal girus; subkallozal girus
1 2
3
4 5 6 7 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü