İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hücre içinde yaşayan hayvansal parazit; sitozoon.
Hücre içinde yaşayan; sitozoik (Hayvansal parazit hakkında),
1- Sitotaksis. Bk. cytotaxis. 2- Virüs, bakteri vb. mikroorganizmanın belli doku hücrelerine geçme ve onları etkileme eğilimi; sitotropizm.
tıbbi çeviri
Trofoblast’m iç tabakası; Langhanstabakası; sitotrofoblast.
Hücreler üzerine toksik etkiye sahip madde;hücreleri tahrip edici madde; sitotoksin.
1- Bir maddenin, hücreler üzerindeki tahrip edici etki derecesi; özellikle sitostatik ilacın, malign hücrelerin gelişimini durdurma derecesi; sitotoksisite. 2- Antijen-antikor reaksiyonu sonucu antikor’un antijen’
Sitotoksik ilaç. Bk. antineoplastic drug
Hücreleri tahrip edici; hücreleri eritici; sitotoksik.
1- Hayvansal organlardan hazırlanan doku özleriyle tedavi; sitoterapi. 2- Sitotoksik ilaçlarla tedavi.
1- Herhangi bir uyartıya karşı hücrelerin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi; sitotaksis. 2- Hücrelerin birbirini çekme veya itme hareketi; özellikle diğer hücrenin uyartısına karşı hücrenin gösterdiği yaklaşma veya
Sitostatik ilaç. Bk.antineoplastic drug
Hücre gelişimini durduran, özellikle malignhücrelerin çoğalmasını önleyen; sitostatik.
Lökosit birikimi sonucu kılcal damar lümenlerinin tıkanması, sitostaz (İltihap bölgesinde görülür).
Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığaçıkan toksin niteliğinde bir madde; sitost.
Bk. cytoreticulum.
Çekirdek dışındaki hücre kısmı; sitozom.
Sitoplazma’nm, hücre organellerini çevreleyenyansıvı kısmı; sitosol.
Hücrelerin mikroskopik muayenesi içi lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma; sitosmir
Hücredeki, nispeten sert oluşumlar (mik-rotübüller, ara lifçikler vb.)’m meydana getirdiği -ona şekil ve destek sağlayan- ağ; hücre iskeleti; sitoskeleton.
Herhangi bir vücut sıvısında, bulunması gerekenden fazla hücre görülmesi hali; hücre artımı; sitoz.
1 2 3 4 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 441 - 460 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cisimleri bulanık olarak görme; bulanık görme (Gözde kırma hataları, kornea’da opasite, katarakt, retina aynlması, göz içi kanama, maküler dejenerasyon bulanık görmeye sebep olan başlıca etkenlerdir)
Canlı ya da ölü bebeğin anne vücudundan çıkışı; doğum
Canlı dokularda oluşan toksin; hayvan veya bitki dokularının salgıladığı toksik madde; biyotoksin.
tıbbi çeviri
Canlı organizmalartarafmdansalgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı; biyotoksikoloji.
Canlının yaşamını sürdürdüğü, sınırlan belli bölge; doğal çevre; bu nitelikle belirgin en küçük coğrafya parçası; biyotop.
Canlıların yaşamları, işlevleri ve özelliklerinikonu alan bilim dalı; biyotik.
Canlı organizmalara ait; yaşayan organizmalarla ilgili; biyotik.
Canlılardan alınıp hazırlanan materyal (kan,aşı vb.) ile yapılan tedavi; biyoterapi.
Canlı organizmada kimyasal olaylarsonucu herhangi bir bileşiğin oluşması; biyosentez.
Canlılarda çeşitli sistem ve organların yapıve görev ilişkilerini inceleyen bilim dalı; biyostatik.
Canlıların gelişmesini önleyen; canlı üremesinidurduran; biyostatik.
Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığınıbelirleme amacıyla yapılan muayene; biyoskopi.
Canlı organizmada seyreden fiziksel olayların incelenmesi; canlının faaliyeti ile fiziksel kurallar arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı; biyofizik,
Canlıdaki kendini koruma içgüdüsü; biyofili.
Canlı organizma tarafından dışarı atılan C02miktarını ölçen özel alet; biyometre.
Canlı organizmadaki biyolojik olayların incelenmesinde, mekanik bilimi kurallarının uygulanması; biyomekanik.
Canlı maddenin yıkılması; canlı dokunun çözülüp erimesi; biyoliz.
Canlı hücrelerde görülen ışıldama;panldama; biyolüminesans.
Canlıların hareketlerini konu alan bilim dalı;biyokinetik.
Canlı organizmalarda oluşan enerjideğişimlerini konu alan bilim dalı, biyoeneıjetik.
1 2 3 .. 19 20 21 22
23
24 25 26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü