İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
c
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4293 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Hücre içinde yaşayan hayvansal parazit; sitozoon.
Hücre içinde yaşayan; sitozoik (Hayvansal parazit hakkında),
1- Sitotaksis. Bk. cytotaxis. 2- Virüs, bakteri vb. mikroorganizmanın belli doku hücrelerine geçme ve onları etkileme eğilimi; sitotropizm.
tıbbi çeviri
Trofoblast’m iç tabakası; Langhanstabakası; sitotrofoblast.
Hücreler üzerine toksik etkiye sahip madde;hücreleri tahrip edici madde; sitotoksin.
1- Bir maddenin, hücreler üzerindeki tahrip edici etki derecesi; özellikle sitostatik ilacın, malign hücrelerin gelişimini durdurma derecesi; sitotoksisite. 2- Antijen-antikor reaksiyonu sonucu antikor’un antijen’
Sitotoksik ilaç. Bk. antineoplastic drug
Hücreleri tahrip edici; hücreleri eritici; sitotoksik.
1- Hayvansal organlardan hazırlanan doku özleriyle tedavi; sitoterapi. 2- Sitotoksik ilaçlarla tedavi.
1- Herhangi bir uyartıya karşı hücrelerin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi; sitotaksis. 2- Hücrelerin birbirini çekme veya itme hareketi; özellikle diğer hücrenin uyartısına karşı hücrenin gösterdiği yaklaşma veya
Sitostatik ilaç. Bk.antineoplastic drug
Hücre gelişimini durduran, özellikle malignhücrelerin çoğalmasını önleyen; sitostatik.
Lökosit birikimi sonucu kılcal damar lümenlerinin tıkanması, sitostaz (İltihap bölgesinde görülür).
Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığaçıkan toksin niteliğinde bir madde; sitost.
Bk. cytoreticulum.
Çekirdek dışındaki hücre kısmı; sitozom.
Sitoplazma’nm, hücre organellerini çevreleyenyansıvı kısmı; sitosol.
Hücrelerin mikroskopik muayenesi içi lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma; sitosmir
Hücredeki, nispeten sert oluşumlar (mik-rotübüller, ara lifçikler vb.)’m meydana getirdiği -ona şekil ve destek sağlayan- ağ; hücre iskeleti; sitoskeleton.
Herhangi bir vücut sıvısında, bulunması gerekenden fazla hücre görülmesi hali; hücre artımı; sitoz.
1 2 3 4 .. 213 214 215
c
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Candida aibicans’m vagina mukozasında oluşturduğu enfeksiyon; vagina kandidiyazı.
Cerahat birikiminin eşlik ettiği ureter iltihabı; ureteropiyoz.
Cinsi belirlenmemiş; niteliği bilinmeyen;anidantifıye (bakteri vb. hakkında),
tıbbi çeviri
Corpus callosum tümseği. Bk. splenium corporis callosi
Canlı organizmanın, herhangi bir dış uyartıya yaklaşma ya da ondan uzaklaşma hareketi; yönelim; tropizm.
Canlı hücrenin, gıda maddesine yönelmeya da ondan uzaklaşma hareketi; trofotaksis.
Cisimlerin üçleşmiş görünmesiyle belirgin görme bozukluğu; üçlü görme; triplopi.
Cıva zehirlenmesinde, ellerde görülen titreme; cıva tremoru.
Corpus spongiosum penis içindeki -aralarında küçük kavernöz aralıkların yer aldığı- fıbromüsküler bölmeler; penis’in süngersi cisminin trabekülleri
Corpns cavernosum peni s Terin içindeki -aralarında küçük kavernöz aralıkların yer aldığı- fıbromüsküler bölmeler; penis’in kavernöz cisimlerinin trabekülleri
Candida albicans’m sebep olduğu, ağız mukozasında hafif yüksek, küçük beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; ağız monilyazı; ağız kandidiyazı, pamukçuk (Özellikle bebeklerde ve antibiyotik ya da immünosü
Canlı organizmanın ısıya gösterdiğiyaklaşma veya uzaklaşma hareketi; termotropizm.
Corpus luteum’da theca interna’dan kaynaklanan lütein hücreleri; tekalütein hücreleri
Clostridium tetani tarafından salgılanantoksik madde; tetanos toksini, tetanotoksin.
Canlı vücudunun yapısını ve yapısal özelliklerini konu alan bilim dalı; morfoloji; tektoloji.
Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; canlıları ortak özellikleri göz önüne alınarak gruplara ayırma; taksonomi.
Canlı gömülmekten aşırı korkma; tafofobi.
Cestoidea sınıfı herhangi bir parazit; tenya; şerit; sestod
Camsı cisim (corpus vitreum)’in -pelte kıvamını kaybederek- sulanması; sinkiz
Cerrahi vagotomi. Bk. vagotomy.
1
2
3 4 5 6 .. 24 25 26
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü