İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 95 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
1- Saburra ile ilgili; saburral. 2- Saburra niteliğinde; saburra’ya benzeyen.
(L.): Dişler, dişetleri ve dudaklar üzerinde artık gıda maddelerinin kahverengimsi tabaka halinde toplanmasından oluşan pislik; ağız pisliği; ağız kirliliği; saburra.
Retrokalkaneal bursa (Achilles bursası)’nın iltihabı; Achilles bursiti; retrokalkaneal bursit.
tıbbi çeviri
Topuk kemiği (calcaneus)’nin arka yüzünün üst kısmı ile Achilles tendonu (tendo calcaneus) arasında bulunan bursa; Achilles bursası; retrokalkaneal bursa
Gaz patlamasını takiben yakıcı zerreciklerin solunumu sonucu, solunum sisteminde oluşan ağır doku harabiyeti; solunum sistemi yanığı, respiratuvar yanık
X ışını veya radyoaktif ışınlara maruz kalış sonucu deride oluşan yanık; radyasyon yanığı
Diz kapağı (patella) önündeki bursa(prepatellar bursa)’nın iltihabı; prepatellar bursit
Dizkapağı (patella) alt bölümünün ön yüzü ile deri arasında bulunan bursa; dizkapağı önü bursası; prepatellar bursa
Dizin arkayan kısmında, musculus popliteus’un altında bulunan bursa; diz ardı bursası; popliteal bursa
Bir kısım epidermal hücrelerin dokuyu onarmak üzere canlılığını koruduğu yanık; yüzeysel yanık
Bk. lesser sac of peritoneal cavity
Dirsek bursası (olecranon bursa)’nın iltihabı
Dirsekte, ulna’nın dirsek çıkıntısı (olekranon) ile deri arasında bulunan bursa; dirsek bursası; olekranon bursası
Burun mukozasının akıntılı iltihabı; nezle
Tiroid bezinin büyümesi, taşikardi ve ekzoftalmi ile belirgin ekzoftalmik guatr’a özgü üç belirti; Marseburg üçlüsü; Marseburg triyadı
Göbek ile sağ "spina iliaca anterior superior" arasındaki teorik çizginin 1/3 dış bölümünün iç sınırına parmakla bastırıldığı zaman ağrı oluşması; McBurney belirtisi (Apandisit’te görülür)
Sağ spina iliaca anterior superior ile göbek arasındaki teorik çizginin 1/3 dış bölümünün iç smınnı oluşturan -akut apandisit’te ileri derecede hassasiyetle belirgin- nokta; McBurney noktası,
Göbek ile sağ spina iliaca anterior superior arasındaki teorik çizginin 1/3 dış noktasından musculus obliquus externus abdominis liflerine paralel olarak yapılan oblik abdominal kesi; McBurney kesisi (Apandektomi’de uyg
Güney Afrika maymunundan insana geçen, ateş, baş ağrısı ve mukozalardan kanama ile belirgin virütik hastalık; Marburg hastalığı (İlgili maymun üzerinde inceleme esnasında insana geçtiği bildirilmiştir)
Kalça eklemi kapsülünün ön yüzü üzerinde, ligamentum iliofemorale ile ligamentumpubofemorale arasında bulunan bursa; iliopektineal bursa
1
2
3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 617 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Burun konjestiyonu, göz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmayı tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bileşiminde yer alan bir çinko tuzu; çinko sülfat
Burnun eyer biçimi çöküklük gösterişi; Zaufal belirtisi.
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
tıbbi çeviri
Sternum’un alt ucu ve kaburgalarla ilgili.
Burun mukozasının ileri derecede kuru oluşu; kseromikteri.
Burun deliğini dışyandan çevreleyen konveks kenar; burun kanadı.
Burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; Wegener sendromu; Wegener granülomatozu.
Gövdenin, iki taraf son kaburga ile kalçalar arasında kalan dar bölümü; bel bölgesi; bel.
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
(L.): Burun bölmesinin altarka kısmını oluşturan küçük, ince kemik; saban kemiği; saban kemik; vomer.
(L.): Sert ve kaim kıl; özellikle burun dış deliklerinin iç yüzünde bulunan bu tip kıllardan her biri; vibrissa.
Burun vestibülü. Bk. nasal vestibule.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
Bir veya birkaç bursa’nm, sifıliz’e bağlı iltihabı; Verneuil hastalığı
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Saçlı derinin dışyan bölümünün venöz kanını iki ven halinde taşıyıp daha sonra -iki ven’in birleşmesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- venae maxillare
Burun dış yüzünün venöz kanını vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun dış venleri; dış nazal venler
Arteria musculophrenica’ya eşlik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar arası aralıkların venöz kanını venae thoracicae internae’ya ileten venler; müskülofrenik venler
Kaburgalar arası aralıkların arka bölümlerinin venöz kanını taşıyan, ayrıca her biri sırt kasları ve sırt derisinden de dal alarak sağ tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar arası aralıkların ön bölümlerinin venöz kanını vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar arası ön venleri; ön interkostal venler
1 2 3 4 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü