İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 95 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 95 arasındaki sonuçlar:
Ağır yanık gösteren hastada plazma, elektrolit ve su kaybı nedeniyle oluşan şok; yanık şoku
Yanığın gösterdiği derinlik;yanık derinliği,
Ağır yanık gösteren hastaların tedavi ve bakımı ile ilgili tıp merkezi; yanık merkezi
tıbbi çeviri
1- Aşırı ısıya veya diğer bir tahriş edici etken (kimyasal madde, elektrik akımı, radyasyon vb.)’e maruz kalış nedeniyle oluşan ağır doku harabiyeti; yanık (Yanıklar 3 derece gösterir. Yanık sadece epidermis ile sınırlı
Özellikle çene, yüz veya retroperitoneal lenf düğümlerinden gelişip hızla vücuda yayılan, -tedavi edilmediği takdirde- kısa zamanda öldürücü nitelik gösteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virüsü’nün
Gömme; ölü gömme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir sıvının -hacim olarak- miktannıölçmede kullanılan üzeri dereceli cam tüp; büret.
Kemikte, özellikle kafa kemiğinde cerrahi aletle açılan delik
Diş, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanılan -matkap şeklinde- alet; frez.
Dizin içyan yüzünde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirişlerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
İdrarda amiplerin bulunuşu; amibüri.
Karşılıklı iki yüzey arasında devamlı sürtünme sonucu oluşan patalojik bursa; adventisiyöz bursa,
Bk. retrocalcaneal bursitis
Achilles bursası. Bk. retrocalcaneal bursa
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 617 adet çeviri sonucu bulundu. 581 - 600 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria ophthalmica’nm iki uç dalından biri olarak, burun sırtı derisi ve gözyaşı kesesinde dağılan arter; burun sırtı arteri; dorsal nazal arter
Birinci kaburganın dış kenarında arteria subclavia’mn devamı olarak başlayıp dalları aracılığıyla pektoral kaslar, omuz ve kol kasları, akromion, omuz eklemi, stemoklavikuler eklem ve göğüs duvarında dağılan, musculus t
Arteria facialis’in uç dalı olarak burun kanadı, m. orbicularis oculi ve saccus lacrimalis’de dağılan arter; anguler arter,
tıbbi çeviri
7.-10. kıkırdak kaburgaların birleşmesi ile oluşan kavis; kaburga kemeri; kaburga yayı.
Kaburgaların bulunmayışı; kaburgaların yokluğu.
Burun sırtının, aşağıda öne doğru sivrilik gösteren alt ucu; burun ucu
Kalp sol karıncığının sola bakan uç kısmı; kalp tepesi, kalp apeksi (Kalp tepesi, göğüs ön duvarında orta çizginin 89 cm solunda, 5. kaburgalar arası aralıkta yer alır)
Sol göğüs duvarı üzerinde 5. kaburgalar arası aralıkta -bakmak veya el ile dokunmakla- hissedilen kalp apeksine ait atım; tepe vuruşu
Göğüs kafesinin üst bölümündeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, önde manibrium sterni’nin üst kenarının sınırladığı- açıklık; toraks üst deliği.
Kafa iskeletinde, burun boşluklarının armut biçimindeki ön deliği; armutsu delik
Kürek kemiği (scapula)’nin, kaburgalara bakan üçgen şeklindeki yüzü; kürek kemiğinin ön yüzü
Dizin içyan yüzünde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirişlerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
Burun deliği duvarlarmm birbirine yapışması; ankilorini.
Sağ ve sol kaburga yayının -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluşturduğu açı; toraks’m stemum-altı açısı; infrasternal açı
Kaburga tüberkülü (tuberculum costae)’niin dışyanmdaki eğrilik; bu eğriliğin oluşturduğu açı; kaburga açısı
Kaburga tüberkülü (tuberculum costae)’niin dışyanmdaki eğrilik; bu eğriliğin oluşturduğu açı; kaburga açısı
Deri üzerinde kümecikler halinde dizilmiş kırmızı plaklarla kendisini gösteren, tüberküloza bağlı lezyon; anjiyolupoid (Yüzde, özellikle burun, yanak ve gözler çevresinde görülür),
Burun mukozasının bazı alleıjenlere aşırı duyarlığı sonucu gelişen rinit; allerjik rinit.
Burun kanadına ait; burun kanadı ile ilgili; alinazal.
Burun deliğini dışyandan çevreleyen konveks kenar; burun kanadı.
1 2 3 .. 26 27 28 29
30
31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü