İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 95 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 95 arasındaki sonuçlar:
Ağır yanık gösteren hastada plazma, elektrolit ve su kaybı nedeniyle oluşan şok; yanık şoku
Yanığın gösterdiği derinlik;yanık derinliği,
Ağır yanık gösteren hastaların tedavi ve bakımı ile ilgili tıp merkezi; yanık merkezi
tıbbi çeviri
1- Aşırı ısıya veya diğer bir tahriş edici etken (kimyasal madde, elektrik akımı, radyasyon vb.)’e maruz kalış nedeniyle oluşan ağır doku harabiyeti; yanık (Yanıklar 3 derece gösterir. Yanık sadece epidermis ile sınırlı
Özellikle çene, yüz veya retroperitoneal lenf düğümlerinden gelişip hızla vücuda yayılan, -tedavi edilmediği takdirde- kısa zamanda öldürücü nitelik gösteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virüsü’nün
Gömme; ölü gömme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir sıvının -hacim olarak- miktannıölçmede kullanılan üzeri dereceli cam tüp; büret.
Kemikte, özellikle kafa kemiğinde cerrahi aletle açılan delik
Diş, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanılan -matkap şeklinde- alet; frez.
Dizin içyan yüzünde, musculus sartorius, musculus gracilis ve musculus semitendinosus kirişlerinin, tibia’ya tutunma yerinde bulunan bursa; anserin bursa
İdrarda amiplerin bulunuşu; amibüri.
Karşılıklı iki yüzey arasında devamlı sürtünme sonucu oluşan patalojik bursa; adventisiyöz bursa,
Bk. retrocalcaneal bursitis
Achilles bursası. Bk. retrocalcaneal bursa
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 617 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tuba uterina (Fallop borusu)’nm, uzun ekseni etrafında burulma göstermesi; tubotorsiyon.
Kaburga tüberkülü. Bk. costal tubercle.
Her iki taraftaki, önde kıkırdak kaburgalar aracılığıyla sternum’a tutunan üst yedi kaburga; gerçek kaburgalar.
tıbbi çeviri
Gözleri, burnu ve ağzı bulunmayan başlabelirgin hilkat garibesi; triyosefal; triyosefalus.
Trichinella spiralis’in sebep olduğu, bulantı, ishal, karın ağrısı ve ateşle seyreden, larvalarının bağırsaklardan kaslara geçmesi ve burada çevrelerinin kapsülle sarılması sonucu kasta ağrı, hassasiyet ve sertlikle bel
Bacak venlerindeki dolaşımın yeterli olup olmadığını kontrolde kullanılan bir test; Trendelenburg testi (Venlerdeki kan boşalmcaya kadar yukarı seviyede tutulan bacak aniden yere indirilir. Venlerin, bu hareketi takiben birde
Gluteal kasların felcinde görülen, ördek gibi sağa sola sallanarak yürüme hali; Trendelenburg belirtisi
2- Pulmoner arter dalındaki embolüs’ün ameliyatla çıkarılması; Trendelenburg ameliyatı
Burundan geçerek; burun aracılığıyla; transnazal.cılığıyla; transorbital.
1 – Bir durumdan diğer bir duruma çevrilme ya da çevirme; translasyon. 2- Mesajcı RNA (mRNA) ile ribozom’a iletilen genetik şifrenin, burada polipeptid zincirindeki amino asit dizilişini yönlendirerek belli bir pr
Nazolakrimal kanal yırtığında, gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında ameliyatla geçit oluşturma; dakriyosistorinostomi.
Herhangi bir oluşumun, uzun ekseni etrafında dönüş göstermesi; burulma; dönme; torsiyon
Ayyaş burnu. Bk. rhinophyma.
Burun ucu. Bk. apexnasi
Bir ya da birkaç üst kıkırdak kaburgada nonsüpüratif iltihaplanma, şişme ve ağrı ile belirgin sendrom; Tietze sendromu
(G.): Boyun ile diyafragma arasında kalan vücutkısmı; göğüs; toraks (Toraks önde sternum ve kaburgalar, arkada göğüs omurları ile çevrilmiş olup içinde akciğerler, kalp ve büyük damarlar, trakea, bronşlar ve özofagus yer alır
1- Göğüs kafesindeki herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla yapılan ameliyat; torakoplasti. 2- Hasta akciğeri kollaps’a yöneltmek üzere göğüs duvarının bir tarafından birkaç kaburganın ameliyatla çıkarılması,
Göğüs kafesinin üst bölümündeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, önde manibrium sterni’nin üst kenarının sınırladığı- açıklık; toraks üst deliği.
Toraks boşluğunu çevreleyen kemiklerin oluşturduğu iskelet kısmı; göğüs kafesi (Göğüs kafesi, kaburgalar, kıkırdak kaburgalar, sternum ve torasik vertebralardan oluşmuştur)
Kaburganın bir bölümünü ameliyatlakesip çıkarma; torasektomi.
1 2
3
4 5 6 7 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü