İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 95 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
X ışınları (röntgen ışınları)’na maruz kalış nedeniyle deride oluşan yanık; x ışını yanığı,
Sert rüzgarın sebep olduğu kızartı ile belirgin deri lezyonu.
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
tıbbi çeviri
Bacak venlerindeki dolaşımın yeterli olup olmadığını kontrolde kullanılan bir test; Trendelenburg testi (Venlerdeki kan boşalmcaya kadar yukarı seviyede tutulan bacak aniden yere indirilir. Venlerin, bu hareketi takiben birde
Gluteal kasların felcinde görülen, ördek gibi sağa sola sallanarak yürüme hali; Trendelenburg belirtisi
2- Pulmoner arter dalındaki embolüs’ün ameliyatla çıkarılması; Trendelenburg ameliyatı
Aşın ısı (ateş, sıcak su vb.)’ya maruz kalış sonucu oluşan yanık; ısı yanığı
Femur’un alt kısmı ile musculus quadriceps femoris kirişi arasında bulunan bursa; patellaüstü bursa; suprapatellar bursa,
Derinin derin tabakalarına uzanmayan yanık; yüzeysel yanık
Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalış nedeniyle deri yüzeyinde kızartı ve çoğu kez veziküller oluşması ile belirgin durum; güneş yanığı,
Güneş yanığı. Bk. sunburn
Uretra altında; suburetral.
Diş pulpasmı çevreleyen, sert kıvamdaki diş dokusu; dentin
Omuzda, musculus subs-capularis kirişi ile kürek kemiği (scapula)’nin boynu arasında bulunan bursa; kürek-altı bursası; subskapular bursa
Omuzda, musculus dentoideus ile omuz eklemi kapsülü arasında bulunan ve çoğu kez subakromial bursa ile bağlantılı olan bursa; subdeltoid bursa
Femur’un büyük trokanteri ile deri arasında bulunan bursa; derialtı trokanterik bursa
Bk. olecranon bursa.
Topuk kemiği (calcaneus)’nin alt yüzü ile ayak tabanı derisi arasında bulunan bursa; derialtı kalkaneal bursa,
Bk. olecranon bursa
Akromion ile omuz eklemi kapsülü arasında bulunan ve çoğu kez subdeltoid bursa ile bağlantılı olan bursa; subakromial bursa
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 617 adet çeviri sonucu bulundu. 561 - 580 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ağzı ve burun delikleri doğuştan kapalıhilkat garibesi; atretosefal.
Çocukluk çağında başlayan ilerleyici serebellar ataksi, bulbar kon-junktiva’da, başta gözkapakları, burun, kulak ve boyun derileri olmak üzere çeşitli deri bölgelerinde telan-jiyektazi’ler oluşması, immün yetersiz
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden üst ve alt olmak üzere iki dal halinde ayrılıp, üst dalı canalis sacralis’e geçip burada omurilik, zarlar ve spinal sinirlere dalcıklar verdikten sonra sakrum’un ar
tıbbi çeviri
Arteria sphenopalatina’dan ayrılıp burun yan duvarındaki konkalar, konkalar arasındaki meatus’lar veparanazal sinüs mukozalarında dağılan arter dalları; burun arka dışyan arterleri; posterior lateral nazal arterle
Aorta thoracica’dan ayrılıp 3.-11. kaburgalar arası aralıklarda dağılan, ayrıca omurga, omurilik, sırt kasları ve sırt derisine dallar veren dokuz çift arter; kaburgalar arası 3.-11. arka arterleri; 3.-11. posterior int
Arteria intercostalis suprema’dan ayrılıp, birinci ve ikinci kaburgalar arası aralıklarda dağılan iki çift arter; kaburgalar arası 1. ve 2. arka arterleri; birinci ve ikinci posterior interkostal arterler,
Arteria thoracica interna’dan ayrılıp ilk altı kaburgalar arası aralıkta dağılan arterler; kaburgalar arası ön arterleri; anterior interkostal arterler
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrıldıktan sonra gastrosplenik ligamentten geçerek mide fundusuna erişen, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dağılan 5-6 küçük arte
Arteria subclavia’nın ilk bölümünden ayrıldıktan sonra birinci kıkırdak kaburganın arkasında toraks’a girip kıkırdak kaburgalar arkasında dikey şekilde aşağı inerek 6. interkostal aralıkta arteria epigastrica supe
Aorta thoracica’dan ayrılıp 12. kaburganın alt kenarını izleyerek üst karın duvarı kasları ve derisinde dağılan arter; kaburga-altı arteri; subkostal arter
Sağda truncus brachiocephalicus’dan, solda aort kavsinden ayrılıp, birinci kaburganın dış kenarından itibaren arteria axillaris’e dönüşen, dalları aracılığıyla boyun kasları, ön göğüs duvarı, omuz ve üst kol kasla
Arteria maxillaris’den -fossa pterygopalatina’da- ayrılıp foramen spheno-palatinum aracılığıyla burun boşluğuna geçerek burada arteriae nasales posteriores laterales ve arteria nasalis posterior septi olmak üzere
Arteria dorsalis pedis’in iki uç dalından biri olarak ayak tabanına inen ve burada, arcus plantaris profundus’u oluşturmak üzere arteria plantaris lateralis ile anastomoz yapan arter; ayak tabanı derin arteri; der
Arteria thoracica interna’dan -birinci kaburga seviyesinde- ayrılıp diyafragma, perikard ve plevra’da dağılan arter; perikard-diyafragma arteri; perikardiyakofrenik arter,
Arteria sphenopalatina’dan ayrılıp, burun septumu’nun üst bölümünde dağılan arter; burnun posterior septal arteri
Arteria facialis’den ayrılıp, üst dudağın mukoza, bez, deri ve kasları ile burun septumu ve burun kanadında dağılan arter; üst dudak arteri; superior labiyal arter,
Truncus costocervicalis’den aynldıktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak üzere iki dala aynlan arter; kaburgalar arası üst arteri; superior interkostal arter
Arteria carotis externa’dan ayrılıp, yüz, tonsillapalatina, damak, dil kökü, dudak kas ve bezleri, çenealtı tükürük bezi, burun sırtı ve burun kanadında dağılan arter; yüz arteri; fasiyal arter
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp arka etmoidal hava hücreleri, dura mater’in bir bölümü ve burun boşluğunun tavanında dağılan arter; etmoid arka arteri; posterior etmoidal arter
Arteria ophtalmica’dan ayrılıp, ön ve orta etmoidal hava hücreleri, sinüs frontalis, dura mater’in ön bölümü, burun boşluğunun yan duvarı, burun septumu ve burun sırtı derisinde dağılan arter; etmoid ön arteri; ar
1 2 3 .. 25 26 27 28
29
30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü