İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
b
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1712 adet çeviri sonucu bulundu. 1701 - 1712 arasındaki sonuçlar:
1-Küçük çocuklara özgü yan anlaşılır söyleyişle belirgin konuşma; bebek konuşması.2-”Bazı akıl hastalarında görülen, çocukça konuşma tarzı; çocuksu konuşma.
Bebek gelişiminin -boy ve ağırlık yönünden- çizelge halinde gösterildiği kontrol kartı,
Bebek. Bk. infant
tıbbi çeviri
Ayak tabanı dışyan tarafı -topuktan küçük parmağı doğru- ucu sivri bir cisimle çizilerek uyarıldığında, piramidal sistem’de bir bozukluğu göstermek üzere baş parmağın ekstansiyon (dorsifleksiyon)’uyla beraber diğe
Babasia microti’nin sebep olduğu, titreme ve terlemenin eşlik ettiği yüksek ateş, miyalji, artralji, bulantı ve kusma ile belirgin enfeksiyon; babeziyoz.
Bebeğin henüz konuşmaya başlamadığı dönemde çıkardığı anlamsız sesler; anlaşılmaz konuşma.
İnsanda babeziyoz’a sebep olan Babasia türü (Bazı kene nemflerinin ısınşıyla insana iletilir).
Tek hücreli hayvansal parazitlerin bir cinsi (Bazı omurgalıların kanında intraeritrositik parazit olarak bulunur)
B lenfositlerin malign şekle dönüşmesiyle belirgin lenfom; B lenfositlerden kaynaklanan lenfom; Bsel lenfom
Kemik iliğinde oluşmasını takiben gelişimini yine burada tamamlayan ve hümoral bağışıklıkta rol oynayan -T lenfosit’e oranla daha kısa ömürlü- lenfosit tipi; B hücresi; B lenfosit
B kompleksi vitaminleri. Bk. vitamin B complex
B hücresi; B lenfosit. Bk. B lymphocyte
1 2 3 .. 82 83 84 85
86
b
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 7433 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
tıbbi çeviri
Bk. nervus zygomaticus.
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
boyunduruk şekli gösteren, zigal
Bk. pipestem cirrhosis.
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Belli bir bölgeden dışarı çıkan; bölgenin dışına geçen; zonifugal
Böbreküstü bezi korteksi’nin, fasiküler katın altında yer alan geniş, en iç katı; retiküler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, kapsülün altında kalan dar, dış katı; glomerüler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, glomerüler kat ile retiküler kat arasında kalan orta katı; fasiküler kat.
Burun konjestiyonu, göz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmayı tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bileşiminde yer alan bir çinko tuzu; çinko sülfat
Bazı merhem ve losyonların bileşiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılar).
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Bk. Zenker s solution.
Burnun eyer biçimi çöküklük gösterişi; Zaufal belirtisi.
Bacak veya ayakta bazı bakteriler, özellikle füziform basiller etkisiyle gelişen bir ülser; Zambesi ülseri (Güney Afrika’da Zambesi vadisinde görülür),
Burun mukozasının ileri derecede kuru oluşu; kseromikteri.
1 2 3 4 .. 370 371 372
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü