İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
b
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1712 adet çeviri sonucu bulundu. 1661 - 1680 arasındaki sonuçlar:
Toprakta, havada ve sütte bulunan, kendisinden gramisidin adlı antibiyotiğin elde edildiği Bacillus türü.
Bk. Clostridium botulinum
Şarbon’a sebep olan Bacillus türü
tıbbi çeviri
(L.): Spor oluşturan, grampozitif, aerobik, çomak şeklinde ince uzun bir bakteri cinsi
Basillerin idrara geçişi, idrarda basil bulunuşu; basillüri.
Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon; basilloz.
Basil arama amacıyla yapılan mikroskopikmuayene; basilloskopi.
Mikroplardan aşırı korkma, basillofobi.
1 – Basiller tarafından oluşturulan; basillerin sebep olduğu; basillojenöz. 2- Basil oluşturan,
Basillojenik. Bk. bacillogenous.
Basil şeklinde; basil’e benzeyen; basilliform.
Basillerin besiyerinde üretilmesi; basildenkültür yapılması; basillikültür.
Basilleri öldürücü madde; basillisid (ilaç vb.),
(L.): Basiller (bacillus’un çoğulu),
Kanda basil bulunuşu; basillerin kana geçişi; basillemi.
CalmetteGuerin basili aşısı. Bk. BCG vaccine.
Basiller kat. Bk. neuroepithelial layer of retina.
Shigella dysenteriae ve diğer Shigella türlerinin sebep olduğu, ateş, kramp şeklinde karın ağrısı, kan ve mukus içeren ishalle belirgin dizanteri; şigelloz; basiller dizanteri
1- Basillerle ilgili; basiller. 2- Çomak şeklinde.3- Çubuk şeklinde unsurlardan oluşan,
Basiller. Bk. bacillary.
1 2 3 .. 80 81 82 83
84
85 86
b
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 7433 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
tıbbi çeviri
Bk. nervus zygomaticus.
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
boyunduruk şekli gösteren, zigal
Bk. pipestem cirrhosis.
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Belli bir bölgeden dışarı çıkan; bölgenin dışına geçen; zonifugal
Böbreküstü bezi korteksi’nin, fasiküler katın altında yer alan geniş, en iç katı; retiküler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, kapsülün altında kalan dar, dış katı; glomerüler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, glomerüler kat ile retiküler kat arasında kalan orta katı; fasiküler kat.
Burun konjestiyonu, göz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmayı tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bileşiminde yer alan bir çinko tuzu; çinko sülfat
Bazı merhem ve losyonların bileşiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılar).
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Bk. Zenker s solution.
Burnun eyer biçimi çöküklük gösterişi; Zaufal belirtisi.
Bacak veya ayakta bazı bakteriler, özellikle füziform basiller etkisiyle gelişen bir ülser; Zambesi ülseri (Güney Afrika’da Zambesi vadisinde görülür),
Burun mukozasının ileri derecede kuru oluşu; kseromikteri.
1 2 3 4 .. 370 371 372
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü