İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
b
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1712 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Gömme; ölü gömme.
(F.): Bk. buret.
Herhangi bir sıvının -hacim olarak- miktannıölçmede kullanılan üzeri dereceli cam tüp; büret.
tıbbi çeviri
Kemikte, özellikle kafa kemiğinde cerrahi aletle açılan delik
Diş, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanılan -matkap şeklinde- alet; frez.
Ağrı kesici olarak intramüsküler ya da intravenöz kullanılan, opiat grubu bir narkotik analjezik; buprenorfm hidroklorür.
Epidural anestezi, kaudal anestezi, sinir bloku anestezisinde enjeksiyon şeklinde kullanılan bir lokal anestetik; bupivakain hidroklorür.
Buftalmus. Bk. buphthalmos.
Bebeklik döneminde -göz içi sıvısının artışına bağlı- göz küresinin anormal büyümesi ile belirgin durum; göz büyümesi; buftalmos.
Buftalmi. Bk. buphthalmos.
RNA virüslerinin bir cinsi; bunyavirüs’ler [Bazı hemorajik humma virüsleri (KongoKırım hemorajik humma virüsü, Rift vadisi humması virüsü vb.), Kaliforniya ensefaliti virüsü vb. virüsleri içerir],
Bunyavirüs ensefaliti. Bk. California encephalitis
Ayakta, beşinci metatarsal kemik başının dışyan tarafında -devamlı baskı sonucu- oluşan kese şeklinde şişlik; bunyonet.
Bunyon’un ameliyatla çıkarılması; bunyonektomi.
(G.) Ayakta, birinci metatarsal kemik başının içyan tarafında -devamlı baskı sonucu- oluşan kese şeklinde şişlik; bunyon (Metatarsal kemik başının büyümesinden veya o kısımdaki bursa’nın genişlemesinden oluşan bu tümsek
Hisdemeti; His hüzmesi. Bk. atrioventricular bundle.
Atriyoventriküler hüzme (His demeti)’nin sağ veya sol dalında uyartı iletimin kesilmesi ile belirgin kalp bloku; dal bloku.
Aynı cins kas veya sinir liflerinin biraraya gelişiyle oluşmuş demet; lif demeti; lif hüzmesi; lif paketi,
Salkım; demet; deste.
1- Yumru; şiş. 2- Çarpma; vumıa; vuruş,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 84 85 86
b
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 7433 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis oluşturmaları ile belirgin ikinci evresi; zigoten.
birinci mayotik bölünme profazının ikinci evresinde izlenen, homolog kromozomların yan yana gelerek sinapsis oluşturmaları; zigonema
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
tıbbi çeviri
Bk. nervus zygomaticus.
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
boyunduruk şekli gösteren, zigal
Bk. pipestem cirrhosis.
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Belli bir bölgeden dışarı çıkan; bölgenin dışına geçen; zonifugal
Böbreküstü bezi korteksi’nin, fasiküler katın altında yer alan geniş, en iç katı; retiküler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, kapsülün altında kalan dar, dış katı; glomerüler kat.
Böbreküstü bezi korteksi’nin, glomerüler kat ile retiküler kat arasında kalan orta katı; fasiküler kat.
Burun konjestiyonu, göz iritasyonu, deri lezyonlan ve kusmayı tedavi amacıyla kullanılan ilaçların bileşiminde yer alan bir çinko tuzu; çinko sülfat
Bazı merhem ve losyonların bileşiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılar).
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Bk. Zenker s solution.
Burnun eyer biçimi çöküklük gösterişi; Zaufal belirtisi.
Bacak veya ayakta bazı bakteriler, özellikle füziform basiller etkisiyle gelişen bir ülser; Zambesi ülseri (Güney Afrika’da Zambesi vadisinde görülür),
Burun mukozasının ileri derecede kuru oluşu; kseromikteri.
1 2 3 4 .. 370 371 372
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü