İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Arteria lacrimalis’den ayrılıp, üstteki üst gözkapağı dışyan bölümünde, alttaki alt gözkapağı dışyan bölümünde dağılan iki arter; gözkapakları dışyan arterleri; lateral palpebral arterler (Üst gözkapağı dışyan arteri an
Arteria palatina descendens’den -canalis palatinus majör’da- ayrılıp, küçük damak delikleri (foramina palatina minora)’nden geçerek yumuşak damak ve tonsilla palatina’da dağılan arterler; damak küçük a
Arteria profimdabrachii’ den ayrılıp, humerus’da dağılan arterler; humerus’un besleyici arterleri
tıbbi çeviri
Arteria profunda femoris’in dallarından 3. delici arterden ayrılıp femur’da dağılan arterler; femur’un besleyici arterleri,
Arteria sphenopalatina’dan ayrılıp burun yan duvarındaki konkalar, konkalar arasındaki meatus’lar veparanazal sinüs mukozalarında dağılan arter dalları; burun arka dışyan arterleri; posterior lateral nazal arterle
Arcus plantaris profundus’dan ayrılıp ayak parmağı aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitales plantares propriae)’a aynlarak sonlanan dört arter; ayak tarağı taban arterleri; plantar metatarsal art
Birincisi arteria dorsalis pedis’den, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü arteria arcuata pedis’den aynlarak ayak parmakları aralıklarına doğru seyreden ve parmak aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitale
Arcus palmaris profundus’dan ayrılıp el ayası interosseöz kasları (musculi interossei palmares), metakarpal kemikler ve 2.-4. lumbrikal kaslarda dağılan üç ya da dört arter; el tarağı aya arterleri; palmar metakarpal ar
Birincisi arteria radialis’den, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü rete carpale dorsalis’den ayrılarak el parmakları aralıklarına doğru seyreden ve parmak aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitales dorsa
Aorta abdominalis’den ayrılıp, bel omurlan, sırt kasları ve karın duvarının dışyan bölümünde dağılan, -her bir tarafta dört adet olmak üzere- dört çift arter; bel arterleri; lumbar arterler
Arteria mesenterica superior’dan ayrılıp jejunum’da dağılan arter dalları; jejunal arterler
Arteria mesenterica superior’dan ayrılıp, jejunum ve son bölümü hariç ileum’da dağılan arter dalları; jejunal ve ileal arterler; intestinal arterler
Aorta thoracica’dan ayrılıp 3.-11. kaburgalar arası aralıklarda dağılan, ayrıca omurga, omurilik, sırt kasları ve sırt derisine dallar veren dokuz çift arter; kaburgalar arası 3.-11. arka arterleri; 3.-11. posterior int
Arteria intercostalis suprema’dan ayrılıp, birinci ve ikinci kaburgalar arası aralıklarda dağılan iki çift arter; kaburgalar arası 1. ve 2. arka arterleri; birinci ve ikinci posterior interkostal arterler,
Arteria thoracica interna’dan ayrılıp ilk altı kaburgalar arası aralıkta dağılan arterler; kaburgalar arası ön arterleri; anterior interkostal arterler
Arteria mesenterica superior’dan ayrılıp, son bölümü dışında tüm ileum’da dağılan arterler; ileum arterleri; ileal arterler
Bk. arteriae ileales
Arteria dorsalis penis ve arteria profunda penis’in, corpus cavernosum penis ile corpus spongiosum penis’in trabeküllerinde dağılan helezon şeklindeki küçük dalcıklan; penis’in helezon arterleri
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrıldıktan sonra gastrosplenik ligamentten geçerek mide fundusuna erişen, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dağılan 5-6 küçük arte
Ön siliyer arterler (arteriae ciliares anteriores)’den ayrılıp, iris ve corpus ciliare’de dağılan küçük arterler; episkleral arterler
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
tıbbi çeviri
Bk. arteria canalis pterygoidei
1 – Omurları ve kafa tabanını besleyen arterlerle ilgili; arteria vertebralis ve arteria basilaris ile ilgili; vertebrobaziler. 2- Omurlar ve kafa tabanı ile ilgili,
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. arteria vertebralis
Bk. arteria appendicularis
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
1 2 3 4 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü